DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

Viete čo je nebezpečné na celej schéme, na celej Ponziho schéme eurovalu? Že je tam ten mechanizmus odstupujúceho ručiteľa, to znamená, že tá krajina, ktorá už poskytla pomoc nejakej krajine, sa už nepodieľa potom alebo keď sa stane, pardon, príjemcom pomoci, už sa nepodieľa na pomoci ostatným členom.

Vývoj v Grécku a osud eurozóny - 18.06.2012
Pravda

Tento výrok hodnotíme ako pravdivý na základe Zmluvy o EFSF, ktorá popisuje za akých okolností sa krajina môže stať Odstupujúcim ručiteľom.

Mechanizmus "Odstupujúceho ručiteľa" je zadefinovaný v Zmluve o EFSF. V článku 8 Výpočty a úprava záruk sa v 2. bode uvádza, že:
"V prípade, že Ručiteľ prekonáva vážne finančné problémy a požiada podporný stabilizačný úver alebo profituje z finančnej podpory v rámci podobného programu, môže tento - "Odstupujúci ručiteľ" požiadať druhých Ručiteľov o pozastavenie svojho záväzku poskytnúť ďalšie Záruky podľa tejto Zmluvy. Zostávajúci Ručitelia, ktorí sa stretnú prostredníctvom Pracovnej skupiny Eurogroup a konajú jednomyseľne, môže rozhodnúť o prijatí tejto žiadosti a v tomto prípade, sa nemôže od Odstupujúceho ručiteľa požadovať, aby poskytoval svoju Záruku, ani prijímať akékoľvek nové záväzky ako Ručiteľ..."

Ako zmluva ďalej uvádza, Helénska repuplika sa považuje za Odstupujúceho ručiteľa s účinnosťou od vstupu tejto Zmluvy do platnosti, Írsko od 3. decembra 2010 a Portugalsko od 16. mája 2011.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.06.2012
success
error