DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

Pravidlá paktu stability rastu boli porušené 97-krát a nikomu, žiadnej krajine sa nikdy nič nestalo.

Vývoj v Grécku a osud eurozóny - 18.06.2012
Neoveriteľné

Presný počet porušenia pravidiel sa nám nepodarilo nájsť, avšak pravdou je, že k ich porušovaniu dochádza  pravidelne. Prípad potrestania krajiny za porušenie Paktu nám nie je známy. Výrok ako celok hodnotíme ako neoveriteľný.

Portál Euractiv.sk dňa prvého februára 2010 napísal:
"Podľa Paktu Stability a rastu musia členské štáty udržiavať svoj deficit verejných financií pod hranicou 3% HDP a svoje dlhy pod úrovňou 60% HDP. Pakt je pod tlakom vďaka neustálemu porušovaniu 3-percentného kritéria zo strany Francúzska a Nemecka."
Agentúra SITA ôsmeho mája 2010 uviedla: 
"Ten (Pakt stability) v súčasnosti určuje maximálnu výšku rozpočtového schodku na tri percentá HDP a celkovú zadlženosť na 60 percent HDP krajiny. Tieto pravidlá v súčasnosti porušuje väčšina krajín EÚ, aj kvôli dôsledkom svetovej hospodárskej krízy."


Dátum zverejnenia analýzy: 17.06.2012
success
error