DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

Viete koľko Grécko spotrebovalo pomoci? 400 miliárd eur.

Vývoj v Grécku a osud eurozóny - 18.06.2012
Neoveriteľné

Pomoc Grécku sa od roku 2010 uskutočňovala niekoľkými spôsobmi. Jednotlivé výpočty celkového objemu pomoci sa môžu rôzniť v závislosti od toho, čo považujeme za finančnú pomoc. V zásade sa média zhodujú na tom, že išlo o formu bilaterálnej pomoci, pomoci prostredníctvom nákupov dlhopisov Európskou centrálnou bankou (ECB), pomoc vo forme čerpania z eurovalu i prostredníctvom odpisu dlhov súkromného sektora.


- máj 2010 – Ministri financií rozhodli o poskytnutí pomoci Grécku vo forme bilaterálnych pôžičiek v objeme 110 miliárd eur. (euractiv.sk)

- z celkového eurovalu Gréci odčerpali 103,7 miliardy eur (sme.sk), podľa R. Sulíka 73+172,7 miliárd eu, podľa NY times 130 miliárd eur

- neoficiálne nákupy gréckych dlhopisov Európskou centrálnou bankou (ECB), ktorá chcela Grékom pomôcť v hodnote 43 miliárd eur (sme.sk)

- Finančný sektor chce k stabilite Grécka prispieť sumou 37 miliárd eur pri zohľadnení nákladov na zníženie úverového rizika na obdobie 2011-2014. Súkromní investori navyše na spätné odkúpenie dlhov prispejú 12,6 miliardy eur, čím sa v tomto období príspevok súkromného sektora zaokrúhli na sumu 50 miliárd eur. Postupne by účasť privátneho sektora mala do roku 2019 dosiahnuť 106 miliárd eur  (euractiv.sk)

Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.06.2012
success
error