DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

Vy ste povedali pre jeden časopis v rozhovore, že pre vás je vzorom venezuelský diktátor Hugo Chávez (adresované Ľ. Blahovi, pozn.).

Vývoj v Grécku a osud eurozóny - 18.06.2012
Zavádzajúce

Ľ. Blaha sa o Hugovi Chávezovi zmienil v interview "Rozhovor o spravodlivejšej spoločnosti" v decembri 2010. Na otázku M. Ruska "V čom urobili komunisti za bývalého režimu zásadnú chybu? A čo Venezuela? Robí nejakú chybu?" Ľ. Blaha odpovedal:
"... Čo sa týka Venezuely, som rád, že Hugo Chávez napríklad podporuje kooperatívne hnutie, myšlienky kooperativizmu obhajujem aj v knihe Späť k Marxovi?. Zaiste robí aj chyby, ale chavezizmus považujem za sľubný projekt, hoci má tiež svoje limity."

Pasáž z tohto rozhovoru bola použitá aj v článku časopisu PLUS 7 DNÍ v máji 2012. Celé znenie svojich odpovedí pre tento časopis uverejnil Ľ. Blaha aj v samostatnom článku na internete.

Nenašli sme žiadne iné rozhovory pre časopisy, kde by sa Ľ. Blaha vyjadroval k H. Chávezovi, ani to aby sa o ňom vyjadroval ako o svojom vzore. Výrok je z nášho pohľadu zavádzajúci, pretože J. Kollár stotožnil sympatie k niektorým politikám H. Chávéza s obdivom k jeho osobe, čo nie je podľa nás korektné. Výrok preto hodnotíme ako zavádzanie

Dátum zverejnenia analýzy: 17.06.2012
success
error