DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

V roku 2004 bol podiel príjmov FO na HDP 2,7%. Dnes je 2,3%. Tzn., my tu máme reálny pokles výberu tohto typu daní.

Ekonomické opatrenia:Peter Kažimír vs. Igor Matovic - 28.05.2012
Nepravda

Podiel z príjmov z FO na HDP skutočne klesol oproti roku 2004, jednalo sa však o pokles o približne 0,1 percentných bodov a nie o 0,4 p.b., ako uvádza P. Kažimír. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Podľa ŠÚ SR  v roku 2004 bol HDP na úrovni 45 128,2 mil. eur. Ak vychádzame z údajov Daňového riaditeľstva SR tak ku koncu roka 2004 bol výber daní z fyzických hodnôt vo výške približne 34 555,9 mil SKK (1 147 mil. eur. Celkový výber daní z príjmov FO je súčet platieb zo závislej činnosti a z podnikania. Podiel daní príjmov z FO bol v roku 2004 teda 2,54 % na HDP. P. Kažimír udáva o približne 0,16 % vyššie číslo.

Podľa ŠÚ SR  v roku 2011 bol HDP na úrovni 69 058,2 mil. eur. Ide o posledné oficiálne zverejnené údaje. Celkový výber daní z príjmov FO bol k 31.12. 2011 na úrovni 1703,3 mil eur (s.3). Podiel daní príjmov z fyzických osôb bol v roku 2011 2,46 % na HDP. P. Kažimír uvádza o 0,16 % nižšie číslo.

Z uvedeného vyplýva, že podiel z príjmov z FO klesol oproti roku 2004 o približne 0,1 % na HDP a nie o 0,4 % ako uvádza P. Kažimír. P. Kažímír správne naznačuje pokles podielu daní z príjmov FO oproti roku 2004, avšak neuvádza správne čísla. 

Dátum zverejnenia analýzy: 27.05.2012
success
error