DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

V roku 2004 podiel príjmov z daní, príjmov z fyzických osôb bol 2,7 % na HDP. Dnes je 2,3.

Peter Kažimír vs. Ivan Štefanec - 28.05.2012
Nepravda

Podiel z príjmov z FO na HDP skutočne klesol oproti roku 2004, jednalo sa však o pokles o menej ako 0,1 percentného bodu a nie o 0,4 p.b., ako uvádza P. Kažimír. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Podľa ŠÚ SR  v roku 2004 bol HDP na úrovni 45 128,2 mil. eur. Ak vychádzame z údajov Daňového riaditeľstva SR, tak ku koncu roka 2004 bol výber daní z fyzických osôb vo výške 34 555,9 mil SKK (1 147 mil. eur). 
Celkový výber daní z príjmov FO je súčet platieb zo závislej činnosti a z podnikania (s. 2). Podiel daní príjmov z FO ku HDP bol v roku 2004 teda 2,54 %. P. Kažimír udáva o približne 0,16 percentných bodov vyššie číslo.

Podľa ŠÚ SR  v roku 2011 bol HDP na úrovni 69 058,2 mil. eur. Ide o posledné oficiálne zverejnené údaje. Celkový výber daní z príjmov FO bol k 31.12. 2011 na úrovni 1703,3 mil eur (s.3). Podiel daní príjmov z fyzických osôb bol v roku 2011 2,47 % na HDP. P. Kažimír uvádza o 0,17 percentných bodov nižšie číslo.

Z uvedeného vyplýva, že podiel z príjmov z FO klesol oproti roku 2004 o 0,07 percentných bodov a nie o 0,4 percentných bodov, ako uvádza Peter Kažimír.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.05.2012
success
error