DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

A bohužiaľ, a zároveň máme záväzky, že za 18 mesiacov musíme znížiť deficit o ďalších 1,2 miliardy oproti východiskám, 1,7 miliardy oproti takzvanému scenáru no policy change, bez zmeny politik. A už vo východiskách je premietnutých 500 miliónov úspor, vyslovene úspor na strane výdavkov.

Peter Kažimír vs. Ivan Štefanec - 28.05.2012
Pravda

SR má záväzok znížiť do konca roka 2013 úroveň deficitu pod 3 %, čo predstavuje sumu cca.1,2 mld. eur. Vyplýva to z Programu stability 2012 - 2015, ktorý obsahuje porovnanie potreby fiškálnych opatrení oproti no policy change ako aj východiskám. Výrok obsahuje pravdivé údaje. "Strednodobé ciele fiškálnej politiky sú nastavené tak, aby do roku 2013 Slovensko znížilo deficit verejnej správy pod 3 % HDP trvalým a udržateľným spôsobom, čo by vyústilo do zrušenia procedúry nadmerného deficitu.
Strednodobý cieľ fiškálnej politiky Slovenska zostáva v porovnaní s predchádzajúcim programom stability nezmenený, t.j. zníženie deficitu verejnej správy na 2,9 % HDP v roku 2013. Na dosiahnutie tohto cieľa bude potrebné podľa návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2013 aţ 2015 prijať v priebehu roku 2012 dodatočné opatrenia v celkovej výške 1 166 mil. eur (1,6 % HDP)."

Analýza obsahuje aj potrebu fiškálnych opatrení oproti scenáru bez zmien politík (no policy change), kde počíta s potrebou dodatočných opatrení v objeme viac ako 1,7 mil. eur. (viď s.22 Programu stability)

Čo sa týka čiastky 500 miliónov, v tomto prípade sa jedná o úspory na strane výdavkov, ktoré minister už oznámil v minulosti.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.05.2012
success
error