DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Keď sa na neho (školstvo pozn.) pozrieme len tým pohľadom, že čo z neho máme, tak naozaj vychádza skôr dnes priemerne vrámci vyspelého sveta, či už vrámci vyspelej Európy alebo aj celkom vyspelého sveta. Keď sa však pozrieme na to, za aké peniaze to ten systém robí, tak je jeden z najefektívnejších dnes.

Reforma školstva Dušan Caplovic vs. Miroslav Beblavý - 01.05.2012
Neoveriteľné

V tomto výroku sa zameriavame na jeho druhú časť, t.j. o efektívnosti slovenského školstva.

Túto časť nevieme overiť. Slovenské investície do školstva sú v porovnaní s vyspelejšími ekonomikami najnižšie. Úroveň dosiahnutých výsledkov je napriek malým výdajom na vyššej úrovni ako v Rakúsku alebo Luxembursku, kde vynakladajú násobne vyššie prostriedky na žiaka a majú nižšie skóre v sledovanej oblasti. Avšak demagog.sk nedokáže zhodnotiť celkovú efektívnosť v porovnaní so všetkými krajinami.

Štúdiu o tom či sa vyššie investície do školstva odrážajú na výsledkoch robilo OECD. Porovnávalo objem vynaložených prostriedkov na jedného študenta s výsledkami, ktoré študenti dosiahli v disciplíne čítania organizovaného v rámci testovania PISA. Účelom štúdie, ale nebolo dokázať efektívnosť jednotlivých vzdelávacích systémov, ale ukázať, že vynaložené finančné prostriedky nie vždy ovplyvňujú výkony žiakov.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.04.2012
success
error