DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Keď si pozrieme na štúdie ARRA, mali ste tu pána profesora Pišúta z tejto agentúry a aj pán minister ju spomínal. Ona napr. ukazuje, že tá skutočná deliaca čiara nejde medzi súkromným a verejným, ale medzi kvalitným a nekvalitným. Najnekvalitnejšie verejné fakulty boli ešte horšie ako súkromné, ale tie súkromné nie vždy dosahovali to najlepšie. Takže tá deliaca čiara je kvalita.

Reforma školstva Dušan Caplovic vs. Miroslav Beblavý - 30.04.2012
Pravda

ARRA je akademická rankingová a ratingová agentúra, ktorá monitoruje kvalitu vzdelávania a výskumu na fakultách vysokých škôl na Slovensku.


Posledné hodnotenie Arra sa uskutočnilo v novembri 2011, ktoré sa o súkromných školách vyjadrilo nasledovne: 

"V tohtoročnom hodnotení sa po prvý krát objavuje až päť súkromných vysokých škôl (resp. fakúlt). Možno konštatovať, že napriek istému znevýhodneniu v grantovej oblasti a v zahraničných mobilitách obstáli v porovnaní s fakultami verejných vysokých škôl dobre. Ani v jednom prípade sa súkromná vysoká škola neocitla na poslednom mieste rebríčka a mnohé kritériá plnili medzi najlepšími spomedzi hodnotených fakúlt v skupine. Spomenúť možno najmä vynikajúce umiestnenie Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ (5. zo 14. v skupine EKONOM), ktoré si zaslúžila najmä vďaka publikáciám a citáciám v medzinárodných databázach."

Jednotlivé fakulty sú rozdelené podľa zamerania na technické, prírodné, medicínske, agrárne, ekonomické. filozofické, právne, pedagogické, umelecké, teologické a ostatné. 

Čo sa týka súkromných škôl, tie prevládajú v oblasti práva a ekonómie a v rebríčkoch sa nevyskytujú na posledných miestach. 

Dátum zverejnenia analýzy: 29.04.2012
success
error