DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

No a pokiaľ ide o to čo treba spraviť, myslím si, že aj tá štúdia McKinsey, ktorú spomínal pán minister, ale všetky iné výskumy hovoria, že kľúčom je učiteľ.

Reforma školstva Dušan Caplovic vs. Miroslav Beblavý - 30.04.2012
Pravda

Demagog.sk pochopiteľne nevie preskúmať všetky výskumy o reforme vdelávania, či skutočne všetky hovoria, že kľúčom je učiteľ. Avšak je pravdou,  že v štúdii McKinsey, o ktorej čiastočne hovoril aj D. Čaplovič sa táto skutočnosť spomína.


Prvá štúdia spoločnosti McKinsey & Company, ktorú spísali Barber a Mourshed z roku 2007(.pdf, s. 23) - "Ako sa z niektorých školských systémov stávajú najlepšie systémy na svete" uvádza, že „kvalita vzdelávania nemôže byť vyššia ako kvalita učiteľov, ktorí ho poskytujú“. 

V podobnom duchu sa nesie aj druhá štúdia spoločnosti (Mourshed, Chijioke, Barber) z roku 2010(.pdf) - Ako sa školské systémy, ktoré sa vo svete najviac zlepšili, stále zlepšujú - ktorej závery(.pdf) zhrnuté v štúdii V. Rosu (s.30) okrem kľúčovej úlohy učiteľov uvádzajú aj ďalšie opatrenia, ktoré sa objavujú v každom štádiu zlepšovania výsledkov (t. j. na každej úrovni):
– rozvíjanie pedagogických kompetencií učiteľov a riadiacich schopností riaditeľov,
– hodnotenie žiakov,
– zlepšovanie spôsobov zberu, triedenia a spracovávania údajov,
– zavádzanie normatívnych dokumentov a prijímanie nových školských zákonov,
– revízia kurikúl a štandardov,
– zabezpečenie zodpovedajúcej štruktúry oceňovania a odmeňovania učiteľov
a riaditeľov.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.04.2012
success
error