DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Keď sa na neho (školstvo pozn.) pozrieme len tým pohľadom, že čo z neho máme, tak naozaj vychádza skôr dnes priemerne vrámci vyspelého sveta, či už vrámci vyspelej Európy alebo aj celkom vyspelého sveta.

Reforma školstva Dušan Caplovic vs. Miroslav Beblavý - 30.04.2012
Zavádzajúce

Ak hodnotíme výrok podľa štatistík PISA, M. Beblavý prikrášľuje realitu.

Výkon žiakov na stredných školách (15 ročných) hodnotí medzinárodné testovanie PISA usporadúvané organizáciou OECD. Výsledky z roku 2009, kedy sa konalo posledné testovanie hovoria o podpriemerných, nie priemerných výsledkoch slovenských študentov.

Slovensko sa umiestnilo v dvoch oblastiach pod priemerom krajín OECD (čítanie, veda) v jednej oblasti na priemere krajín OECD (matematika). Celkovo teda môžeme hovoriť skôr o podpriemernom výsledku. Slovensko nezaostáva len v rámci vyspelých svetových ekonomík, ale aj v rámci vyspelých ekonomík v Európe. Horšie výsledky dosiahli len Rakúsko a Luxembursko.

Okrem hodnotenia PISA, ktoré sa zameriava na stredoškolákov, existuje aj hodnotenie TRIMS, ktoré sa zameriava na žiakov základných škôl. Výsledky a porovnanie Slovenska v tomto hodnotení sa nám nepodarilo získať. Výrok preto hodnotíme len na základe výsledkov PISA.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.04.2012
success
error