DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zuzana Zvolenská

Všeobecná zdravotná poisťovňa za nášho vedenia bola platobne schopná. Ja som opätovne, keďže sú tieto ataky aj na rokovaniach sa pýtala, či existuje niekto v sektore, kto nedostal riadne a včas zaplatenú svoju faktúru počas toho trvania. Ten dlh, ktorý sa stále pretraktuje má jednoznačne dva rozmery. Po prvé, keď sa pri robení rozpočtu zistilo, že v rámci chodu ekonomiky krízových rokoch budú peniaze chýbať, bol dopyt na vládu. Buď znížime dosah zdravotnej starostlivosti, alebo vláda vydotuje tento výpadok. A vláda chvala bohu pre pacientov a pre občanov sa k tomu postavila tak, že jednoznačne dala injekciu 65 miliónov. Tieto peniaze sa dávali vopred nie na zaplátanie nejakej diery, a účtovne sa zaúčtovali ako strata, pretože je to jednorazový príspevok, je to účtovné.

Zuzana Zvolenská vs. Ivan Uhliarik - 23.04.2012
Zavádzajúce

Výrok Z. Zvolenskej o tom, že VšZP za jej vedenia (teda marec 2008-september 2010), bola “platobne schopná“ hodnotíme ako zavádzanie, podľa správy (pdf) Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou síce „V roku 2009 všetky zdravotné poisťovne vykazovali platobnú schopnosť v súlade s platnou právnou úpravou.„ avšak niektoré médiá a odborníci upozorňovali na kritickú finančnú situáciu VšZP. Ján Gajdoš z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou povedal pre portál aktualne.sk 17. septembra 2010 "VšZP podľa platnej, ale podľa môjho názoru mäkkej, metodiky vykazovania platobnej schopnosti, platobnú schopnosť plní, napriek tomu mesačne zadĺženosť zdravotnej poisťovne narastá." Analytik a výkonný riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu pre zdravotnú politiku - Health Policy Institute Ing. Peter Pažitný v rozhovore pre Plus označil VšZP za "zrelú na bankrot".

"VšZP pod vedením Zuzany Zvolenskej nútené požiadať vládu o 65 mil. € formou zvýšenia základného imania, aby VšZP nezbankrotovala. " píše Peter Pažitný na portáli HPI. "Na zlepšenie finančnej situácie sa navyše v januári 2010 VšZP po zlúčení so SZP zmocnila jej finančného majetku približne vo výške 30 až 40 mil. €"

Výročná správa VšZP (pdf) za rok 2009 hovorí o vyúčtovaní 65 mil. € takto: Na základe výpadku príjmov v dôsledku hospodárskej krízy a zvýšených výdavkov VšZP na poskytnutú zdravotnú starostlivost poistencov VšZP Vláda SR svojim uznesením c. 684 z 30. septembra 2009 rozhodla o zvýšení základného imania VšZP vydaním nových akcií v pocte 20 kusov v menovitej hodnote 3 255 000 Eur. Uvedeným uznesením uložila ministrovi financií do 31. 10. 2009 uvolnit zo štátnych financných aktív financné prostriedky v sume 65 100 000 Eur.
Z toho vyplýva, že tento príjem VšZP zaradila vo výročnej správe medzi príjmy, nie medzi straty, ako tvrdí Z. Zvolenská.

Dátum zverejnenia analýzy: 22.04.2012
success
error