DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

A ešte druhá poznámka, aby som dokončil, vy veľmi dobre viete, že s výnimkou možno dvoch malých, menej trhovo významných bánk na Slovensku, všetky ostatné banky na Slovensku sú súčasťou, keď nie stredoeurópskeho koncernu, nadnárodného, tak celoeurópskeho nadnárodného koncernu.

Peter Kažimír vs. Jozef Kollár - 16.04.2012
Pravda

Portál SME uvádza päť najväčších bánk za prvý polrok 2011 v tomto poradí:
1.Slovenská sporiteľňa - Erste bank group
2.VÚB - Intesa SanPaulo
3.Tatra banka - Raiffeisen Bank International
4.ČSOB - KBC Belgicko
5.UniCredit - Unicredit Group

Je pravdou, že z 15 bánk na Slovensku 11 patrí európskym a americkým finančným skupinám, v prípade Záručnej a rozvojovej banky je 100% akcionárom Ministerstvo financií Slovenskej republiky, hlavným akcionárom Poštovej banky je Istrokapital SE, Prima banku Slovensko (bývalá Dexia) a Privatbanku vlastní Penta Investments.

Ponúkame prehľad slovenských bánk  a ich materských spoločností, ako sú uvedené na internetových stránkach jednotlivých bánk.

Československá obchodná banka, a.s. - KBC
ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s. - KBC Belgicko
EXIMBANKA SR - Exportno-importná banka - Eximbank USA
OTP Banka Slovensko, a. s. - OTP Bank Nyrt. Maďarsko
Poštová banka, a.s. - Istrokapital SE
Prima banka Slovensko, a. s. - Dexia po novom; Penta investments
Privatbanka, a. s. - Penta investments
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. - Slovenská štátna sporiteľňa, š. p. ú. - v súčasnosti pôsobí pod názvom Slovenská sporiteľňa, a. s. , nemecká Bausparkasse Schwäbisch Hall AG a rakúska Raiffeisen Bausparkassen Managementservice und Beteiligungsges.m.b.H. - v súčasnosti pôsobí pod názvom Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH.
Slovenská sporiteľňa, a. s. - Erste bank group
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. - 100% Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Tatra banka, a. s. - Raiffeisen Bank International
UniCredit Bank Slovakia, a. s. - Unicredit Group
VOLKSBANK Slovensko, a. s. - rakúska spoločnosť Volksbank International AG (VBI). 100 % akcionárom VBI je ruská Sberbank
Všeobecná úverová banka, a. s. - Intesa San Paulo
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. - Wüstenrot

Dátum zverejnenia analýzy: 15.04.2012
success
error