DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

K tomuto zdravotníctvu chcem povedať, že holým nesporným faktom je, že v porovnaní s HDP sú výdavky na zdravotníctvo ako celý objem peňazí, ktorý ide do zdravotníctva, je najvyšší z celej V4.

Peter Kažimír vs. Jozef Kollár - 16.04.2012
Pravda

Tento výrok hodnotíme ako pravdivý, vzhľadom na to, že od roku 2007 do roku 2009 (kedy sú uvádzané posledné aktuálne dáta), Slovensko naozaj malo najvyššie výdavky na zdravotníctvo (ako podiel HDP) v rámci krajín Vyšehradskej štvorky.

Ako uvádza štatistika OECD (.xls) v rámci OECD Health Data 2011,  v roku 2009 tvorili výdavky Slovenska na zdravotníctvo 9.1 % HDP, kým v Českej republike to bolo 8.2 % HDP, krajiny Maďarsko a Poľsko dávali na zdravotníctvo zhodne 7.4 % HDP.

Podľa údajov Eurostatu, boli taktiež výdavky Slovenska na zdravotníctvo najvyššie v rámci krajín V4 a to 9.11 % HDP, v Českej republike to bolo 8.24 % HDP. Tretie najvyššie výdavky malo Maďarsko ako  7.45 % HDP a v Poľsku to bolo 7.37 % HDP.

Aj v rokoch 2007 a 2008 boli výdavky na zdravotníctvo najvyššie na Slovensku. Predtým, od roku 1997 (odkedy sú  dostupné  prvé dáta zo Slovenska) do roku 2007, malo v rámci krajín V4 najvyššie výdavky na zdravotníctvo Maďarsko.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.04.2012
success
error