DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Meškalo refinancovanie liekov, meškajú zmeny s ohľadom prerozdelenia financií pre zdravotné poisťovne.

Peter Kažimír vs. Jozef Kollár - 16.04.2012
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, vzhľadom na to, že nedošlo ani k prerozdeleniu financií pre zdravotné poisťovne, ktoré sa malo uskutočniť do 31. decembra 2011, ani k referencovaniu cien liekov (čo zrejme Kažimír "refinancovaním" myslel), ktoré malo platiť od 1. apríla 2012.

Prerozdelenie financií pre zdravotné poisťovne

Ako uvádza správa z rokovania vlády SR, v rámci Národného programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2011 – 2014, bolo prijaté rozhodnutie, na základe ktorého má dôjsť k zefektívneniu prerozdeľovania poistného pre zdravotné poisťovne. To má nastať pomocou pridania nového prediktora prerozdelenia – prerozdelenia podľa nákladovo a klinicky príbuzných skupín na základe chronického užívania liekov tzv. PCG (Pharmacy-based Cost Group). Tento prediktor pribudne k dnes používaným parametrom, ktoré ako uvádza HPI sú vek, pohlavie a od roku 2010 aj ekonomická aktivita poistencov.

Ministerstvo zdravotníctva SR malo vypracovať novelu zákona o zdravotnom poistení  a vydať vyhlášku o prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie do 1. júna 2011. Vzhľadom na náročnosť vypracovania nového prerozdeľovacieho mechanizmu, požiadalo MZ SR  o odklad plnenia tejto úlohy do 31. decembra 2013, ten však dostali len do 31. decembra 2011.

Podľa agentúrnej  SITA zo 17. apríla 2012 nie je tento model PCG doposiaľ stále zavedený a len teraz sa rozhodlo o jeho definitívnom zavedení. Zákonná úprava by mala byť predložená R. Rašim.

Referencovanie cien liekov

Ako uvádza Ministerstvo zdravotníctva SR, prijatím zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia došlo k zmene referencovania cien liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Tie majú byť na druhej najnižšej úrovni v Európskej únii. Agentúra SITA uvádza, že tieto ceny  doteraz nemohli prekročiť priemer šiestich najnižších cien v rámci štátov únie.

Podľa MZ SR mali nové ceny platiť od 1. apríla 2012. Ako uvádza agentúra SITA, ministerka zdravotníctva Zvolenská, však 1. apríla 2012 vyhlásila, že referencovanie cien liekov sa odkladá.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.04.2012
success
error