DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

17 tisíc pracovných miest vzniklo práve vďaka tomu, že došlo k podstatnej novele zákonníka práce, ktorá je v platnosti od septembra minulého roka a ktorá znamenala výrazné zvýšenie pružnosti trhu pracovných síl.

Ivan Mikloš, Jozef Kollár, Peter Kažimír - 27.02.2012
Neoveriteľné

Zákonník práce bol zmenený a nadobudol platnosť od 1. septembra 2011. Podľa dostupných informácií však neexistuje dôkaz o tom, že by novela zákonníka práce pomohla vytvoriť 17000 nových pracovných miest.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.02.2012
success
error