DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

Rovnako chcem povedať, že pri obnove historických pamiatok a hradov vzniklo ďalších nových 1 000 pracovných miest.

Ivan Mikloš, Jozef Kollár, Peter Kažimír - 27.02.2012
Zavádzajúce

Hrad Uhrovec a Šarišský hrad sa obnovujú od 1. júna 2011 v rámci projektu "Obnova hradov s pomocou nezamestnaných".

O projekte informuje Ministerstvo kultúry SR: Ministerstvo kultúry SR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov a Partizánske, v júni 2011 začali realizovať pilotný projekt, v rámci ktorého pri záchrane a obnove kultúrneho dedičstva – torzálnej hradovej architektúry, pomáhajú aj uchádzači o zamestnanie. Do pilotného projektu boli v roku 2011 zaradené dva hrady - Šariš a Uhrovec. Na hrade Uhrovec bolo do pracovného pomeru prijatých 20 uchádzačov o zamestnanie, pričom 18 z nich patrí do skupiny znevýhodnených. Do projektu obnovy hradu Šariš je zapojených 30 nezamestnaných.

Minister kultúry Daniel Krajcer pri stretnutí 19. septembra 2011 k spomínanému projektu skonštatoval, že vzhľadom na úspešný pilotný projekt, v obnove hradov s pomocou nezamestnaných sa bude pokračovať aj v budúcom roku a vo väčšom rozsahu, čo by malo priniesť prácu stovkám nezamestnaných“.

Projekt by mal v r. 2012 zamestnať 840 ľudí. Dotácie pre vybrané objekty však zatiaľ nie sú schválené.

Pracovné miesta ešte nevznikli, ale len by mali vzniknúť v tomto roku. Nemá sa tiež jednať o 1000 pracovných miest ale len o 840. Výrok hodnotíme ako zavádzajúci.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.02.2012
success
error