DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

Prosím vás, konečne povedzme pravdu divákom a občanom SR, kedy, v akom období a ako tých spomínaných 400 tisíc nezamestnaných vzniklo. Pán Kažimír, z vlády Roberta Fica pribudlo 140 tisíc nových nezamestnaných. Za vlády Ivety Radičovej pribudlo 30 tisíc nezamestnaných. To je holý fakt.

Ivan Mikloš, Jozef Kollár, Peter Kažimír - 27.02.2012
Nepravda

Najprv overíme prvú časť výroku: "za vlády Roberta Fica pribudlo 140 tisíc nových nezamestnaných." 

V prípade overovania prvej časti výroku budeme vychádza z údajov ŠÚ SR o nezamestnanosti podľa výberového zisťovania pracovných síl. Za obdobie vlády R. Fica budeme považovať obdobie od tretieho kvartálu 2006 až po druhý kvartál 2010.


Počet nezamestnaných spolu (v tis. osôb)
Q3 2006 341,6
Q4 2006  319,0
Q1 2007 303,0
Q2 2007 291,2
Q3 2007 297,9
Q4 2007 275,3
Q1 2008 280,5
Q2 2008  270,8
Q3 2008  244,1
Q4 2008  234,4
Q1 2009 281,0
Q2 2009  302,1
Q3 2009  339,0
Q4 2009  374,6
Q1 2010 407,1
Q2 2010 388,3
Zdroj: Nezamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl v roku 2006 a 2007, 2008 a 2009, 2010.

Z uvedených údajov je zrejmé, že počet nezamestnaných ktorých pribudlo za vlády R. Fica je "len" 46,7 tisíc nezamestnaných. Túto časť výroku hodnotíme ako nepravdivú.

Teraz overíme druhú časť výroku: "Za vlády Ivety Radičovej pribudlo 30 tisíc nezamestnaných." 

Budeme vychádzať z údajov  ŠÚ SR o nezamestnanosti podľa výberového zisťovania pracovných síl. Za obdobia vlády I. Radičovej považujeme obdobie od tretieho kvartálu 2010 po tretí kvartál 2011 (posledné údaje).


Počet nezamestnaných spolu (v tis. osôb)
Q3 2010 383,3
Q4 2010  377,3
Q1 2011 375,6
Q2 2011 356,5
Q3 2011 357,8
Zdroj: Nezamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl v roku 2010 a 2011. 

Z uvedených údajom je evidentné, že nezamestnaných za vlády I. Radičovej ubudlo o 25,5 tisíc. J. Kollár chcel pravdepodobné hovoriť o počte zamestnaných. Túto časť výroku hodnotíme tiež ako nepravdivú.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.02.2012
success
error