DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

A ja sa teraz pýtam, či bolo nevyhnutné medzi ukončenie spolupráce so stávajúcou firmou a nábehom toho nového cieľového systému, ktorý má nastúpiť po 1.januári 2013, či bolo nevyhnutné na 12 mesiacov, dnes už len 10 mesiacov, tohto roka vsunúť akýsi systém Kons, ktorý nás stojí, všetkých daňových poplatníkov 8 mil. €?

Ivan Mikloš, Jozef Kollár, Peter Kažimír - 27.02.2012
Neoveriteľné

Podľa Koncepcie reformy daňovej a a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov má k 1. januáru 2013 dôjsť k zjednoteniu informačných systémov DR SR a CR SR, t. j. vytvoreniu informačného systému finančnej správy. Možno teda predpokladať, že od 1. januára 2013 bude fungovať nový informačný systém daňovej správy.

Koncepcia reformy daňovej a colnej správy je súčasťou projektu UNITAS, ktorého cieľom je zjednotenie výberu daní a odvodov. Celý systém má technicky zabezpečovať spoločnosť IBM, s ktorou MF dňa 18. februára 2010, t. j. za Ficovej vlády, podpísalo zmluvu.

IBM Slovensko bola vybraná ako víťaz európskeho tendra. Podľa podmienok trojročného kontraktu v objeme 56 miliónov EUR bez DPH, IBM pripraví štandardizáciu fiškálneho systému SR prostredníctvom integrácie a implementácie existujúcich procesov do jednotnej platformy.

Zmluva na poskytovanie služieb Technická asistencia na vytvorenie podmienok pre poskytovanie elektronických služieb v oblasti finančnej správy medzi MF SR a spoločnosťou IBM je nedostupná, preto nie je možné overiť cenu samostatného systému CONS IS.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.02.2012
success
error