DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

No ja som sa pani redaktorka poslaneckého prieskumu (vo Finančnej správe pozn.) nielenže zúčastnil, ale ja som ho priamo inicioval.

Ivan Mikloš, Jozef Kollár, Peter Kažimír - 27.02.2012
Pravda

Ešte pred schválením poslaneckého prieskumu výborom pre financie a rozpočet to boli stovky pracovníkov finančnej správy, ktorí poukazovali na nefunkčnosť informačného systému. O deň skôr 14. februára 2012 poukázali na problémy aj poslanci SAS medzi ktorými bol aj J. Kollár a ktorý vyjadril obavy nad nefunkčnosťou systému.

J. Kollár ako predseda výboru pre financie a rozpočet pre vážnosť situácie zvolal na štvrtok (16. februára) mimoriadne rokovanie finančného výboru, ktorého sa mal zúčastniť minister financií, zástupcovia daňovej správy a nespokojných zamestnancov.

Poslanecký prieskum na Daňovom úrade v Bratislave 16. februára jednohlasne schválili členovia výboru NR SR pre financie a rozpočet. Predseda výboru J. Kollár konštatoval: 

"Výbor žiada vedúceho Úradu vlády SR, aby vykonal okamžitú kontrolu vo Finančnej správe SR."

U uvedeného možno vyvodiť záver, že J. Kollár bol jedným z iniciátorov poslaneckého prieskumu. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.02.2012
success
error