DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

A v rokoch 2010 a začiatok 2011 pribudlo 30 tisíc nezamestnaných počas vlády Ivety Radičovej.

Ivan Mikloš, Jozef Kollár, Ján Pociatek - 20.02.2012
Nepravda

Podľa ŠÚ - medzi 2.kvartálom 2010 (nástupom vlády Radičovej) a 3.kvartálom 2011 (najnovší dostupný údaj ŠÚ), bol pokles nezamestnanosti o 30,5 tis., teda nejde o nárast ako hovorí Kollár. ŠÚ však poskytuje len štvrťročné údaje.


2010 (nezamest. v tis.)2011 (nezamest. v tis.)
1.Q.407,1375,6
2.Q.388,3356,5
3.Q.383,3357,8
4.Q.377,3zatiaľ nedostupný údaj
Zdroj: ŠÚ SR

Z mesačných štatistík ÚPSVaR vypracovaných na inej metodológii vyplýva nárast nezamestnaných v roku 2011 oproti roku 2010. Ak zoberieme do úvahy obdobie vlády I.Radičovej, rozdiel medzi mesiacom jún 2010 a januárom 2011 (ako tvrdí Kollár začiatkom 2011) je nárast o 14,8 tis.

Nezamestnanosť podľa ÚPSVaR (mesačná v tis.)

jan.feb.mar.apr.májjúnjúlaug.septokt.nov.dec.
2010(tis.)391,5396,2393,7383,1375,2376,8375,6370,7377374,2374,3381,2
2011(tis.)391,6395,4392,5384,5380383386,3384,2390,639,1393,1399,8

Za predpokladu, že sa Kollár pomýlil a chcel povedať, že počet nezamestnaných klesol o 30 000, by sme výrok hodnotili ako pravdivý. (Čo je možné predpokladať, keďze hovorí o číslach počas svojho koaličného obdobia). Vzhľadom na tento omyl musíme výrok hondotíť ako nepravda. 

Dátum zverejnenia analýzy: 19.02.2012
success
error