DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Obnovili sme financovanie základného výskumu cez Agentúru na podporu výskumu a vývoja, ktorý predchádzajúca vláda prakticky zničila.

SDKÚ: volebný program - 15.02.2012
Zavádzajúce

V súčasnom Programovom vyhlásení vlády tento cieľ je. Vláda priamo prisľúbila, že transformuje Agentúru na podporu výskumu a vývoja (APVV) na nezávislú verejnoprávnu organizáciu a podporí jej význam pri financovaní výskumu a vývoja na Slovensku.

Ako tvrdí predseda SAV Jaromír Pastorek, o tejto transformácii hovoríme už rok, pretože vládla nespokojnosť so súčasným stavom a s tým ako APVV funguje. Tá je podľa zákona rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená na rozpočtovú kapitolu Ministerstva školstva a nemožno do nej prispieť z iných zdrojov. Dôvodom je zákon a skutočnosť, že APVV je priamo napojená na rozpočtovú kapitolu Ministerstva školstva. V prípade prijatia akýchkoľvek finančných zdrojov mimo tohto ministerstva, napríklad zo zahraničia, z privátneho sektora, z programov fiancovaných z Bruselu a podobne nastáva problém, ktorý v súčasnosti nemá legislatívne riešenie.

Nakoniec, celkový rozpočet APVV na tento rok je 970 miliónov korún, a to je veľmi málo.

Dátum zverejnenia analýzy: 10.03.2012
success
error