DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jiří Pospíšil

Taková debata například přiměřenosti exekuce už je dneska v zákoně. Zákon jasně říká, že exekutor může prodat pouze majetek, který je přiměřený dluhu, který má být nahrazen. To znamená, není možné za malý dluh prodat dlužníkův domů. To je v zákoně jasně upraveno.

30.01.2012
Pravda

Výrok je pravdivý v zákoně je nově  formulována přiměřenost exekuce. Exekutor může od 1. listopadu 2009 k provedení exekuce zajistit pouze majetek  v rozsahu vymáhané pohledávky. Nadále již tedy nebude možné zajistit, tj. převzít do úschovy, majetek vyšší hodnoty, než je dlužná částka.

viz: Zákon 286/2009 Sb. ze den 22. července 2009.(pdf.)

„(1) Exekuci lze provést jen způsoby uvedenými v tomto zákoně. Zajistit majetek k provedení exekuce lze nejvýše
v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané pohledávky, jejího příslušenství včetně příslušenství, které se
pravděpodobně stane splatným po dobu trvání exekuce, pravděpodobných nákladů oprávněného a pravděpodobných nákladů
exekuce.“.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2012
success
error