DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

JUDr. Jiří Pospíšil

10 1 1 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Jiří Pospíšil

Měla být ve středu koaliční schůzka, ale protože Senát projednával občanský zákoník, tak jsem tam nemohl přijít.

30.01.2012
Pravda

Senát opravdu ve středu 25. ledna 2012 zasedal a projednával občanský zákoník.Dokládá to například zpráva na stránkách ministerstva spravedlnosti, které jsou určeny k informování veřejnosti ohledně změn v oblasti občanského práva. ...

Jiří Pospíšil

Já jsem přesvědčen, že takto to odpovídá znění ústavy(pozn.: aby se vybíralo vždy jenom z jednoho kandidáta na ústavního soudce, to znamená, že tady není vějíř několika kandidátů). Prezident na volné místo navrhne a Senát buď vydá souhlas, nebo nevydá souhlas.

30.01.2012
Pravda

Ústava České republiky (Článek 84, bod 2) konkrétně popisuje zmíněný proces následovně: "Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident republiky se souhlasem Senátu." Dle mého názoru je tak argumentace Jiřího Pospíšila korektní a formálně správná....

Jiří Pospíšil

My máme připravenou reformu zákona o státním zastupitelství, která ztransparentňuje některé procesy v justici, jako je třeba výběr nových soudců, výběrová řízení, výběr soudních funkcionářů, výběrová řízení, elektronické přidělování kauz, aby nedocházelo k manipulacím s insolvencí.

30.01.2012
Pravda

Ministerstvo spravedlnosti ČR v tiskovém prohlášení potvrdilo, že došlo k dokončení věcného záměru zákona posilujícího nezávislost státního zastupitelství. Návrh reformy obsahuje několik změn týkajících se problematiky výběrových řízení.„Na vedoucí pozice ve státním zastupitelství se budou konat výb...

Jiří Pospíšil

Je napsaný nový věcný záměr zákona o státním zastupitelství, na kterém půl roku pracuje tým pod vedením Pavla Zemana a mých expertů. Ten byl rozeslán do připomínkového řízení, to znamená, není to pouhá chiméra a tam právě mimo jiné navrhujeme zřídit speciální protikorupční státní zastupitelství, které by bylo zcela mimo vliv politiků, protože by byly jak osoby do něj, tak jeho vedení vybíráno nejvyšším státním zástupcem. Byli by tam lidé na stáži, na časově omezené období a nejvyšší stání zástupce by garantoval jejich naprostou nezávislost.

30.01.2012
Pravda

Na oficiálních webových stránkách českého soudnictví lze nalézt oznámení ze 24. ledna 2012 o dokončení ministrem zmíněného věcného záměru zákona. V druhém bodě se hovoří o zřízení zvláštního útvaru pro boj s korupcí, což potvrzuje slova ministra Pospíšila."Vznikne specializovaný útvar státního zastu...

Jiří Pospíšil

Tady ty vyhlášky (pozn.: o exekuci) mají tu nevýhodu, že v zásadě paušálně stanoví tu cenu, stanoví to stát. Má to být 5 tisíc korun, 2 tisíce tisíc korun.

30.01.2012
Pravda

Terko, poslouchala jsem tu diskuzi  a co se týče těch konkrétních sum, tak jsou zmíněné v rámci řečnické otázky a ani tam není přímo uvedeno za jaké konkrétní úkony jsou stanoveny...Nicméně  obecně odměny za provedení exekuční činnosti jsou skutečně paušalizované, je to stanoveno ve vyhláš...

Jiří Pospíšil

Jsme jedna z mála postkomunistických zemí, která dosud neměla nový občanský zákoník. V Rusku a všude jinde již přijali nové občanské zákoníky.

30.01.2012
Pravda

Pokud se budeme striktně držet slova "nový", pak lze považovat výrok za pravdivý. Jak je uvedeno na úvodní straně webu ministerstva spravedlnosti, který má sloužit k informování veřejnosti ohledně změn v oblasti občanského práva, "současný občanský zákoník byl přijat v roce 1964." Důležité je ovšem ...

Jiří Pospíšil

Je třeba říci, že ten zákon (o exekucích, pozn.), který byl zmetkem, vznikl za vlád sociální demokracie. Sociální demokracie tady do roku 2006 vládla, a s tím zákonem nic neudělala. Já jsem první ministr, který se snaží v novelách ten zákon zpřesnit. To znamená, moje odpovědnost je od roku 2006 a od té doby se ta právní úprava vyvíjí.

30.01.2012
Pravda

Zákon (120/2001 Sb.) o exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) byl skutečně přijat a aplikován do českého práva v době vlády ČSSD. Tento zákon byl novelizován v roce 2007, kdy byl Jiří Pospíšil ministrem spravedlnosti. Další novela tohoto zákona vstoupila pak v účinnost v době vlády Jana Fisc...

Jiří Pospíšil

Já jsem podal kolem 40 kárných žalob na exekutory a je jich 120 - třetina exekutorů v této zemi čelí kárným žalobám.

30.01.2012
Nepravda

V současné době je v podle údajů Exekutorské komory České republiky celkem 146 exekutorů. Podal-li tedy ministr Pospíšil cca 40 kárných žalob, neplatí jeho teze, že třetina exekutorů v této zemi čelí kárným žalobám. Jedná se o pouze asi 27% exekutorů, na které podal zmíněné kárné žaloby, kterými se ...

Jiří Pospíšil

Já považuji za nejvíce absurdní za prvé to, že občan neví o dluhu a následně tedy k tomu přijde exekutor a za druhé osoba, která není dlužníkem, takzvaná třetí osoba podle zákona, jejíž majetek je zabaven a ona ho pak složitě musí získat zpátky, ale avizuji, toto už je upraveno od roku 1999 v zákoně, kdy zkrátka osoba, jejíž majetek je neoprávněně zabaven, může žádat exekutora a on do 14 dnů má rozhodnout a majetek vydat. Pokud tedy tak neučiní je to opět chyba exekutora.

30.01.2012
Zavádzajúce

Klíčovým problémem tvrzení ministra spravedlnosti je údajný rok vzniku zákona či jeho úprava na podobu dávající za pravdu jeho tezi .S jistotou lze totiž konstatovat, že v roce 1999 se neuskutečnila žádná legislativní změna týkající se exekucí, čímž lze dementovat jeho výrok. Nicméně V zákoně&n...

Jiří Pospíšil

Exekuční právo bylo přijato na počátku tohoto tisíciletí, 2001, jako poslanecký návrh a bylo bohužel velmi nedokonalé, a my za pochodu se snažíme novelami ten zákon zkvalitnit a zlepšit. Je to několikátá novela, asi čtvrtá, kterou já sám osobně prosazuji.

30.01.2012
Pravda

Současný návrh, který prosazuje ministr Jiří Pospíšil, je skutečně čtvrtou novelou původního zákona č. 120/2001 Sb. (zákon o exekutorech a exekučním řízení). Dříve byl již tento zákon novelizován prostřednictvím zákona č. 347/2007 Sb., dále č. 183/2009 Sb. a poslední novelou byl zákon č. 286/20...

success
error