DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jiří Pospíšil

V roce 1999 byla přijata na konci Topolánkovy vlády velká novela exekučního řádu, která mnoho věcí, které bohužel exekutoři provádějí, odstranila.

30.01.2012
Pravda

Mirek Topolánek byl předsedou vlády  v obodbí 2006-2007 a následně 2007-2009.V roce 1999 byl u vlády Miloš Zeman(konkrétně pak v letech 1998-2002). Pokud se jedná o překlep a je míněný rok 2009, pak byla skutečně přijata novela zákona o soudních exekutorech a exekučních činnostech. (Zdroj :http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=804&O=5)

Co se týče obsahu zákona, nejsem sto posoudit co všechno je zásadní změnou oproti původnímu znění, nicméně z řeči tehdejší ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové v Poslanecké sněmovně vyplývá, že nejdůležitějšími body  jsou :1) Přiměřenost exekuce ve vztah k finančnímu plnění(lze obstavit pouze částku rovnající se vymáhané částce) a 2) návrh zákona pevně stanovuje pořadí v rámci něhož musí exekutor volit jednotlivé nástroje exekuce.

Tyto skutečnosti se shodují s§ 58 tohoto zákona: "Zajistit majetek k provedení exekuce
lze nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení
vymáhané pohledávky, jejího příslušenství včetně příslušenství,
které se pravděpodobně stane splatným po
dobu trvání exekuce, pravděpodobných nákladů oprávněného
a pravděpodobných nákladů exekuce.", "Nebrání-
-li to účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení
peněžité částky přikázáním pohledávky, srážkami
ze mzdy a jiných příjmů"

Zdroj: Zákon 286/2009 Sb. ze den 22. července 2009.(pdf.)

na té webové stránce je odkaz na PDF toho zákona, nevím jak to linknout přímo:)

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2012
success
error