DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Fakt je ten, že kým rebríček chudoby za našej vlády alebo v rebríčku chudoby za našej vlády Slovensko vyzeralo veľmi dobre, tak v rebríčku chudoby sa teraz súčasná vláda a súčasné Slovensko prepadlo takmer úplne na spodok.

Ivan Mikloš, Jozef Kollár - 24.01.2012
Nepravda

R. Fico by mal najskôr upresniť aký rebríček chudoby má na mysli. Z uvedených meraní nie je zrejmý prepad v rebríčku chudoby "takmer na spodok".


Ak vychádzame Human development report, ktorá meria chudobu cez Viacrozmerný index chudoby MPI (meria prístup k čistej vode, palivo na prípravu stravy, zdravotné služby ako aj základné veci v domácnostiach). Slovensko kleslo oproti roku 2010 (str. 161) o 4 priečky z 31 na 35 miesto v roku 2011 (str. 143) z vyše 180 hodnotených krajín.

Ďalším hodnotením relatívnej chudoby t.j miery rizika chudoby (60% mediánu ekvivalentného príjmu) je každoročné meranie EU SILC. Pravidelne si udržujeme najnižšiu relatívnu chudobu na úrovni približne 11% (posledné údaje zodpovedajú roku 2010 - EU SILC 2010 str. 6), pričom ešte v roku 2005 relatívna chudoba bola na úrovni 13 %.

Dôležitým ukazovateľom chudoby je aj parita kúpnej sily PPP. Ak vychádzame z každoročných správ The Global Competitiveness Report, tak k aprílu 2010 (str. 474) sa Slovensko v parite kúpnej sily umiestnilo na 60 priečke v porovnaní so 142. Rovnaké umiestnenie dosiahlo aj kuaprílu 2011 (str. 500). 

V žiadnom s uvedených ukazovateľov sledujúcich mieru chudoby jednotlivých krajín nezaznamenalo Slovensko výrazný prepad. 

Dátum zverejnenia analýzy: 22.01.2012
success
error