DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Momentálne sa stavebné práce na diaľniciach vykonávajú iba na úseku, kde je Studenec, Jablonové, Janovce, to je úsek 9 km a asi 4,5 km ten polprofil, ako povedal pán predseda.

Ivan Mikloš, Jozef Kollár - 24.01.2012
Nepravda

Ak vychádzame z dostupných informácií z Národnej diaľničnej spoločnosti tak status v realizácií majú nasledovné úseky:


- D1Jánovce - Jablonov 9,000 km
- D1Dubná Skala - Turany 16,450 km
- D1Fričovce - Svinia11,217 km

Je však pravdou, že v úsekoch Dubná Skala - Turany a Fričovce - Svinia boli zmluvy s zhotoviteľom podpísané koncom októbra resp. v novembri 2011. Čo sa týka úseku Dubná Skala - Turany 11. novembra 2011 bol položený základný kameň čo sa dá považovať za začiatok výstavby a stavebných prác. Podobný scenár nastal aj v prípade úseku Fričovce - Svinia, keď bol 24. novembra 2011 položený základný kameň, čo opäť považujeme za začiatok výstavby a stavebných prác.

Ohľadom toho, čo sú stavebné práce a kedy je možné projekt počítať vo fáze stavebných prací je realita komplikovanejšia. 

NDS definuje niekoľko fáz projektu výstavby diaľničných úsekov. 

Štyri hlavné fázy: V príprave, realizácia, v predčasnom užívaní a odovzdané. 

Fáza V príprave má osem súsledných podfáz:

1.Technická štúdia
2.Proces posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie
3.Dokumentácie pre územné rozhodnutie a dokumentácia pre stavebný zámer
4.Územné rozhodnutie
5.Dokumentácia pre stavebné povolenie
6.Majetková príprava
7.Stavebné povolenie
8.Tendrová dokumentácia - dokumentácia pre ponuku

Fáza Realizácia ma tri podfázy:

1. Začiatok výstavby
2. Vo výstavbe
3. Ukončenie výstavby

Dubná Skala - Turany a Fričovce - Svinia sú vo fáze Realizácia - Začiatok výstavby. 

Otázka je, ako klasifikovať výroky Roberta Fica o "stavebných prácach". Máme za to, že pod "stavebné práce" je možné zaradiť všetky podfázy realizácie projektu. O absenciu stavebných prací by sa jednalo v prípade prípravnej fázy projektu, kedy by výstavbe bránili formálne prekážky.  Výrok Roberta Fica tak hodnotíme ako nepravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 22.01.2012
success
error