DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Ako je možné, že v rokoch 2006 a 2010 reálne mzdy nikdy neklesali, stále stúpali.

Jan Figel vs. Robert Fico - 23.01.2012
Pravda

Pri hodnotení výroku sme vychádzali z indexu reálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve ("príjmy ľudí") a inflácie podľa metodiky HICP:2005   2006   2007   2008   2009   2010   
Index reálnej mzdy 106,3103,3 104,3 103,3 101,4 102,2
Rast reálnej mzdy
-3,0+1,0-1,0-1,9+0,8
Inflácia HICP2,84,3 1,9 3,9 0,9 0,7
Rast inflácie
+1,5-2,4+2,0-3,0-0,2
Zdorje: eurostat, ŠÚ SR

V období vlády Roberta Fica bol rast príjmov vždy vyšší ako inflácia. Rast reálnej mzdy v jednotlivých rokoch kolísal, nikdy však nedošlo k medziročnému zníženiu reálnych miezd. 

Dátum zverejnenia analýzy: 23.01.2012
success
error