DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Predovšetkým si pripomeňme hlavný sľub vlády Ivety Radičovej, za ktorý zodpovedá aj KDH, a to je sľub, že sa zvýši životná úroveň.

Jan Figel vs. Robert Fico - 23.01.2012
Pravda

Iveta Radičová na predvolebnej tlačovke 16.marca 2010 hovorla o prioritách strany v predvolebnej kampani a o oblastiach riešení nasledovne:

"Chcela by som zdôrazniť, že podľa SDKÚ-DS, určujúca téma pre rok 2010 a následné obdobie je pre Slovensko a občanov Slovenska zlepšovanie kvality života, najmä však postavenia strednej vrstvy a rodín s deťmi". Ďalej hovorí: "Našimi prioritami budú tri oblasti: prvá- ekonomický rast a zamestnanosť, druhá- zlepšovanie kvality života všetkých, najmä však strednej vrstvy a rodín s deťmi a tretia- obnovenie spravodlivosti v tejto krajine a dôvery v štátne inštitúcie a v politikov.. Chceme ponukáť riešenia na zlepšenie kvality života." (videozáznam HN)

Volebný program SDKÚ-DS v úvodnom slove I.Radičovej:

"Hlavnou výzvou pre Slovensko po roku 2010 je zvyšovanie kvality života občanov. 
Kým v minulosti dominovali témy integrácie a reforiem, dnes SDKÚ-DS povaţuje za kľúčovú tému problematiku kvality kaţdodenného ţivota ľudí. Chceme, aby sa spoločenská debata i úsilie politikov viac zaostrili na kaţdodenné problémy bežného príslušníka strednej vrstvy. Nastal čas, aby tí, čo poctivo pracujú a trpezlivo znášali reformy, mali istotu dobre ocenenej práce, aby sa mohli nerušene starať o rodinu, aby mali k dispozícii moderné zdravotníctvo, aby ich deti dostali kvalitné vzdelanie, aby sa nemuseli obávať o svoju budúcnosť na dôchodku. Inak povedané, aby to, čo má byť samozrejmé, naozaj samozrejmé bolo."

Tieto sľuby napokon môžeme nájsť aj v Programovom vyhlásení vlády:

Za najdôležitejší cieľ preto vláda Slovenskej republiky dnes považuje vytvárať
predpoklady pre zvyšovanie kvality života občanov a životnej úrovne.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.01.2012
success
error