DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Pri eurofondoch sa nepodarilo, to boli veľké vyhlásenia pani Radičovej aj pána predsedu, že presunú peniaze z jednoho programu do druhého programu, tak sa málo čerpá, že s tým EK vôbec nesúhlasila.

Jan Figel vs. Robert Fico - 23.01.2012
Pravda

Realokáciu eurofondov schválila vláda uznesením č.73 2.februára 2011. Malo ísť o presun finančných prostriedkov z operačných programov Informatizácia spoločnosti, Výskum a vývoj, Vzdelávanie a Zamestnanosť a sociálna inklúzia do operačného programu Doprava. Výsledkom malo byť dofinancovanie výstavby diaľníc.


Minister Figeľ o tomto kroku povedal: "realokácia prospech operačného programu Doprava umožní znížiť celkovú sumu nákladov štátu na diaľnice pod 3,5 miliardy eur v prípade financovania všetkých úsekov s využitím eurofondov." A ďalej: "Chcem vyjadriť zámer, ktorý počíta s presunom financií na výstavbu diaľnic s tým, že budeme čakať na postoj komisie v tejto veci. To, za aký čas dokáže komisia zaujať k veci postoj, je otázne."

Tento postoj  išiel do Bruselu obhajovať minister Figeľ a neskôr aj premiérka. Po stretnutí Figeľa s generálnou tajomníčkou eurokomisie Catherine Dayovou, bolo zrejmé, že EK s presunom prostriedkov nesúhlasí. Figeľ po tomto stretnutí povedal: "EK je podľa Catherine Dayovej zdržanlivá pri odsúhlasení presunov v rámci rôznych cieľov resp. rôznych operačných programov. Je otvorenejšia diskusii o presune v rámci OP Doprava. Aj v prípade OP Doprava bude musieť Slovensko najprv splniť podmienky EK."
Negatívnych stanovísk od EK bolo viacero.

Premiérka Radičová obhajovala presun tým, že ide o odborné rozhodnutie, ktoré je výsledkom 3-mesačného dialógu (o.i. aj dialógu s Bruselom), a tým, že v danej podobe nie je SR schopná vyčerpať prostriedky z OP, z ktorých majú byť presunuté financie. Jej tvrdenia sa ale stali pochybnými, keď sa ukázalo, že najmä rokovania s predstaviteľmi vedy a vzdelávania sa neuskutočnili.

17.februára, člen EK Johannes Hahn, adresoval list ministrovi Figeľovi, v ktorom vyjadril výhrady k tomu, že navrhovaná realokácia je v priamom rozpore s európskymi záväzkami Slovenskej republiky a ohrozuje splnenie kľúčového dokumentu EÚ Európa 2020. (Zdroj a list člena EK tu.)

V marci bol napokon Figeľovi poslaný list od generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva Európskej komisie (EK) pre regionálnu politiku Dirka Ahnera, v ktorom sa uvádza stanovisko

"Len po dôkladnom vyhodnotení projektov, ktoré je možné realisticky prezentovať a implementovať v programovacom období, by bolo prípustné zvažovať možné realokácie v rámci OPD ako druhý krok. V takomto prípade ale nemôžu byť uskutočnené presuny zo zdrojov už určených pre železnice, keďže rovnováha medzi železničnou a cestnou infraštruktúrou je dôležitá pre udržateľný rozvoj,"

Na rozhodnutie reagoval minister dopravy pomerne vlažne: "Neznamená to nič definitívne. Znamená to proces, ktorý má isté pravidlá, podmienky, ale aj dôležitú súvislosť, že európska štrukturálna pomoc slúži krajinám na modernizáciu." 
Presun prostriedkov sa teda neuskutočnil, EK vyjadrila s týmto krkom nesúhlas a OP Doprava čerpá len v rámci svojho podielu na obdobie 2007 až 2013.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.01.2012
success
error