DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

11.novembra bolo odovzdané stavenisko, respektíve zahájená výstavba pri Martine, takisto následne v 11-km úseku pri Prešove. Je na stavbároch, na firmách, kedy v akej intenzite zahajujú výstavbu, ale ta reálne je už odovzdaná na stranu zhotoviteľa.

Jan Figel vs. Robert Fico - 23.01.2012
Pravda

Čo sa týka úseku pri Martine  Dubná Skala - Turany  11. novembra 2011 bol položený základný kameň čo sa dá považovať za začiatok výstavby a stavebných prác. Podobný scenár nastal aj v prípade úseku pri Prešove  Fričovce - Svinia, keď bol 24. novembra 2011položený základný kameň, čo opäť považujeme za začiatok výstavby a stavebných prác.

NDS definuje niekoľko fáz projektu výstavby diaľničných úsekov. 

Štyri hlavné fázy: V príprave, realizácia, v predčasnom užívaní a odovzdané. 

Fáza V príprave má osem súsledných podfáz:

1.Technická štúdia
2.Proces posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie
3.Dokumentácie pre územné rozhodnutie a dokumentácia pre stavebný zámer
4.Územné rozhodnutie
5.Dokumentácia pre stavebné povolenie
6.Majetková príprava
7.Stavebné povolenie
8.Tendrová dokumentácia - dokumentácia pre ponuku

Fáza Realizácia ma tri podfázy:

1. Začiatok výstavby
2. Vo výstavbe
3. Ukončenie výstavby

Dubná Skala - Turany a Fričovce - Svinia sú vo fáze Realizácia - Začiatok výstavby. 

Dátum zverejnenia analýzy: 23.01.2012
success
error