DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Stará záležitosť v tunele alebo spory okolo tunela v Bratislave Sitina, ktorej stavala japonská firma Tai Sei konsorcium so Skanskou mal pre spory vytvorenú medzinárodnú komisiu, ktorú založil váš kolega, môj predchodca vo funkcii. Jednomyseľne táto komisia podporila toto riešenie, aby sme nečelili ďalším súdnym konaniam, pretože Slovensko by ich prehralo.

Jan Figel vs. Robert Fico - 23.01.2012
Pravda

Ján Figeľ hovorí o prípade kedy sa NDS sporila s konzorciom Taisei-Skanska o úroky a nedostatky pri výstavbe tunela Sitina. Podľa hovorcu MDVRR SR M. Krajčoviča bola vytvorená "medzinárodná komisia" českých a slovenských právnikov, ktorá mala v tomto prípade plniť mediačnú úlohu. Hovorca Krajčovič tiež uviedol, že sa NDS na túto komisiu obrátila ešte začiatkom roka 2010, čo by zodpovedalo obdobiu ministrovania Ľ. Vážneho. Rovnako tiež hovorí o jednomyseľnosti ohľadom čo najskoršieho finančného urovnania s konzorciom.

Bližšie informácie o konkrétnom zložení komisie a zdôvodnenie jej rozhodnutia nemáme k dispozícii.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.01.2012
success
error