DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Máme už 18 mesiacov za sebou a po 18 mesiacoch konštatujeme plný profil 9 km, polprofilu 4,5 km a nejakých 14 km cesta medzi Košicami a Milhosťou.

Jan Figel vs. Robert Fico - 23.01.2012
Nepravda

Uvádzame výpočet diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré zahájila (sú v realizácií) vláda I. Radičovej (od júla 2010).
V roku 2010 bolo zahájených v plnom profile  14,190 km a v polovičnom profile  5,210 km diaľnic.
- R4 Košice - Milhosť 14,190 km
D1Jablonov - Studenec (druhý profil) 5,210 km

V roku 2011 bolo zahájených v plnom profile 36,667 km diaľnic.
- D1Jánovce - Jablonov 9,000 km
- D1Dubná Skala - Turany 16,450 km
- D1Fričovce - Svinia 11,217 km

11. novembra 2011 bol položený základný kameň na úseku pri Martine Dubná Skala - Turany a 24. novembra sa rovnaký scenár opakoval aj na úseku pri Prešove Fričovce - Svinia, čo v oboch prípadoch považujeme za zahájenie výstavby a stavebných prác. 

Ohľadom toho, čo sú stavebné práce a kedy je možné projekt počítať vo fáze stavebných prací je realita komplikovanejšia. 

NDS definuje niekoľko fáz projektu výstavby diaľničných úsekov. 

Štyri hlavné fázy: V príprave, realizácia, v predčasnom užívaní a odovzdané. 

Fáza V príprave má osem súsledných podfáz:

1.Technická štúdia
2.Proces posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie
3.Dokumentácie pre územné rozhodnutie a dokumentácia pre stavebný zámer
4.Územné rozhodnutie
5.Dokumentácia pre stavebné povolenie
6.Majetková príprava
7.Stavebné povolenie
8.Tendrová dokumentácia - dokumentácia pre ponuku

Fáza Realizácia ma tri podfázy:

1. Začiatok výstavby
2. Vo výstavbe
3. Ukončenie výstavby

Dubná Skala - Turany a Fričovce - Svinia sú vo fáze Realizácia - Začiatok výstavby

Nie je preto pravdou, že výstavba prebieha len na úsekoch Košice - Milhosť, Jablonov - Studenec (druhý profil) a Jánovce - Jablonov. 

Dátum zverejnenia analýzy: 23.01.2012
success
error