DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Ten rozdiel je tak enormný, že nám konsoliduje verejné financie, dáva do poriadku štátny rozpočet a zároveň ľuďom prácu na 4 úsekoch, ktoré už spomínam viackrát, ten rozdiel je 700 miliónov eur len na stavebných nákladoch.

Jan Figel vs. Robert Fico - 23.01.2012
Neoveriteľné

Podobný výrok sme overovali už v minulosti viackrát (Na telo, 6. novembra 2011).
J. Fígel hovorí o štyroch úsekoch budovanej dialnice D1, ktoré boli pocas minulej vlády súcastou 1.balíka PPP projektov.


náklady 
PPP 
v mil.eur
predpoklad pred tendromsumy (predpokladaných)* vítazov tendra 
úsek Dubná Skala - Turany343 mil.eur334 mil. eur137,7 mil. eur
úsek Svinia - Fricovce268 mil. eur213,2 mil. eur114,6 mil eur
1.úsek Jánovce - Jablonov 
136 mil. eur94,6 mil. eur59,9 mil. eur*
2.úsek Jánovce - Jablonov282,2 mil. eur270 mil eur120 mil. eur
spolu1129,2 mil. eur911,8 mil. eur432,2 mil. eur
Zdroj: SME, 27.september.

1.úsek Jánovce - Jablonov už definitívne vysútažila firma Váhostav, úsek Svinia-Fricovce vysútažila firma Doprostav a.s. ako informuje MDVaRR.
Ako daná správa dalej uvádza: Vítazné konzorcium firiem má postavit dialnicu v režime naprojektuj a postav za 114,6 milióna EUR. Je to o 153 miliónov eur menej ako mal úsek stát v tzv. prvom balíku PPP. Ide výlucne o sumu nákladov za stavebné práce, teda bez nákladov na údržbu a prevádzku dialnice.

Náklady na výstavbu týchto štyroch úsekov pri ich realizácii prostredníctvom PPP projektov dosahovali spolu 1129,9 mil. eur. 1.balík PPP projektov bol kvôli nedodržaniu zmluvných podmienok zrušený na jar 2011 a v lete boli vyhlásené nové tendre pre výstavbu spomínaných úsekov. Zo získaných údajov po uzavretí verejného obstarávania je evidentné zníženie odhadovaných nákladov až o 697 mil. eur.

To, že ide skutocne o nižšie iba stavebné náklady sa nám podarilo overit na úseku Svinia-Fricovce. Na ostatných úsekoch je táto informácia neoverená, preto výrok J. Fígela hodnotíme ako neoveritelný.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.01.2012
success
error