DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Vďaka tomu, aký rozpočet máme dnes, tak ta nová vláda bude musieť do mesiaca, do 6 týždňov musieť naozaj prijať úplne zásadné opatrenia na to, aby ho zreálnila, inak nám bude zrejme hroziť podľa práve nových pravidiel, ktoré všetky tak vítame, z Európy nám bude z Európskej komisie hroziť pokuta vo výške možno okolo 140 miliónov eur.

Jozef Kollár, Ivan Mikloš, Peter Kažimír - 12.12.2011
Nepravda

finweb.sk (12. december 2011): Výsledkom víkendového summitu je aj automatické trestanie rozpočtových hriešnikov. Štrukturálny deficit žiadneho štátu eurozóny by nemal klesnúť do mínusu o viac ako 0,5 percenta HDP a v prípade prekročenia trojpercentnej hranice by mali prísť na rad automatické sankcie. Bohužiaľ, žiadne podrobnosti o charaktere sankcií ešte nie sú známe. „Dohody z piatka sú príliš vágne na to, aby sme vedeli konkrétne formulovať vymáhateľnosť týchto sankcií zo strany Bruselu,“ myslí si Karol Piovarcsy, šéf pobočky Saxo Bank pre strednú a východnú Európu.
Len na ilustráciu, ak by sa výška sankcií nemenila a použili by sa tie z platnej maastrichtskej zmluvy, tak Slovensko by za naplánovaný budúcoročný rozpočet mohlo podľa prepočtov HN prísť o 270 miliónov eur. Tie by muselo zložiť ako kauciu a ak by sme do dvoch rokov deficit neskrotili, išlo by už o pokutu. „Nové sankcie by mali byť nadstavbou maastrichtských kritérií. Tie však zlyhali, nie pre ich nastavenie, ale ich vymáhateľnosť. Nové európske dohody by mali vyriešiť najmä tento problém,“ dodáva Ronald Ižip zo spoločnosti Trim Broker.

Ako možno z vyššie uvedeného vyvodiť, zatiaľ mechanizmus sankcií nie je jasne stanovený a dohodnutý, preto daný výrok P. Kažimíra je skôr špekulácia o možnej výške pokuty. Ak by však ostali sankcie platné podlľa Maastrichtskej zmluvy, tak by sankcia pre Slovensko mohla predstavovať až 270 mil. eur, avšak až po dvoch rokoch. Teda nie hneď, ako tvrdí P. Kažimír.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.12.2011
success
error