DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

Boli predsa úplne jednoznačne exaktne vo vyhlásení hlav štátov schválené takzvané núdzové procedúry, to znamená, že ak rozhodne Európska centrálna banka a Európska komisia, že je potrebné konať bezodkladne, tak vtedy je to právo veta jednoducho neplatí a čo ma veľmi šokovalo dnes ráno, keď som si pozrel oficiálne vyhlásenie hláv štátov a predsedovi vlád členských krajín, čo je vlastne jediný oficiálny výstup z tohto summitu, tak tam sa doslova hovorí, že jednohlasné rozhodovanie, to je to právo veta, ktoré bolo doposiaľ, bude nahradené 85% kvalifikovanou väčšinou v tých spomínaných núdzových procedúrach a pod čiarou sa hovorí, že pod podmienkou, že toto potvrdí fínsky parlament. Podotýkam pod tou čiarou niet ani zmienky o Slovenskej republike.

Jozef Kollár, Ivan Mikloš, Peter Kažimír - 12.12.2011
Pravda

V Oficiálnom dokumente zo samitu v Brusely sa píše (bod 15): 


"In order to ensure that the ESM is in a position to take the necessary decisions in all
circumstances, voting rules in the ESM will be changed to include an emergency procedure. The mutual agreement rule will be replaced by a qualified majority of 85 % in case the Commission and the ECB conclude that an urgent decision related to financial assistance is needed when the financial and economic sustainability of the euro area is threatened."

To znamená, že schvaľovacia procedúra sa skutočne zmenila a je nahradená 85% kvalifikovanou väčšinou a taktiež je pravdou, že v poznámke pod čiarou je zmienka o tom, že túto procedúru potvrdí fínsky parlament. Pričom Slovensko sa v tomto prípade nespomína. Inými slovami v prípade, že súhlasí 85% krajín a Fínsko, veto nejakej krajiny alebo krajín môže byť takto obídené.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.12.2011
success
error