DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Abrhan

KDH

Štát má ešte vlastne rezervy, veď výber DPH. Tam sme za Gréckom alebo niekde okolo Grécka sa pohybujeme, čo sa týka výberu daní z DPH. Vyše miliardy, vyše miliardy eur, ktoré by mohol byť príjem do štátneho rozpočtu.

Pavol Abrhan vs. Marek Madaric - 12.12.2011
Pravda

P. Abrhan hovorí zrejme o štúdií Európskej Komisie,  ktorá mala za cieľ určiť veľkosť rozdielu medzi sumou DPH, ktorú štát vyberie a tou ktorú by mohol vybrať, ak by neboli žiadny daňoví podvodníci a žiadne podvody. Daná štúdia je dostupná tu.
Abrhan správne uvádza, že pri výbere DPH máme vážne problémy a náš výber tejto dane je druhý najhorší po Grékoch. U nás činí rozdiel medzi vybratou sumou a tou, ktorá by sa mohla vybrať cca 1,3 mld. eur., čo predstavuje 28 % dostupných zdrojov z DPH. Čiže tá medzera medzi sumou, ktorú vyberieme na DPH a tou, ktorú by sme v ideálnych podmienkach mohli vybrať (žiadne daňové úniky) je 28 %, pričom u Grékov táto medzera tvorí 30 %.
Pre úplnosť dodávame, že dané údaje sú za rok 2006, pretože daná štúdia analyzovala roky 2000 až 2006, pričom bola vypracovaná v roku 2009.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.12.2011
success
error