DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Pavol Abrhan vs. Marek Madaric
Tandem KDH vs. Smer-SD sa stáva v predvolebnom období coraz tradicnejšou súcastou televíznych diskusií. Pavol Abrhan, ktorý zaskakoval za ministra Fígela, sa opät stretol s Marekom Madaricom. Rec bola o európskom summite a schválenom rozpocte. Dialnice sa opät stali ohniskom miernej konfrontácie medzi oboma stranami. Politici sa, na základe nášho hodnotenia, triafali vo svojich faktických tvrdeniach do celej škály pravda-nepravda-zavádzanie-neoveritelné.

Marek Maďarič

SMER-SD
2 0 1 2

Pavol Abrhan

KDH
3 1 0 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
Politik
 • Marek Maďarič
 • Pavol Abrhan
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Pavol Abrhan

KDH

Viete, že ešte vtedy (pri otváraní pozn.) termín volieb vôbec nebol určený a vôbec sa nepočítalo s tým, že by boli predčasné voľby. (Odpoveď na otázku moderátorky či pozvanie predstaviteľov strany Smer-SD na otváranie nového úseku R1 nebolo predvolebné "vábenie")

Na telo - 11.12.2011
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, keďže oficiálny termín otvorenia nového úseku diaľnice R1 je 28. októbra 2011  a termín predčasných volieb bol známy už 12. októbra 2011. Nebol síce v tom termíne schválený NR SR, bol však známy. ...

Marek Maďarič

SMER-SD

Veď ste nepostavili ani kilometer ešte, čo hovoríte, že viete stavať diaľnice...Ale diváci dobre vedia, že ste nepostavili ešte ani kilometer diaľnice novej. Vy ste zatiaľ len niečo vytendrovali...

Na telo - 11.12.2011
Zavádzajúce

Vláda I. Radičovej začala s výstavbou niekoľkých úsekov diaľnic, no nestihli sa dokončiť podobne ako tomu bolo aj počas ostatných vlád, kedy úseky započaté v jednom volebnom období, boli dokončené až v nasledujúcom (príkladom môže byť aj R1-Pribina). Výrok M. Maďariča je zavádzajúci, keďže uvádza le...

Marek Maďarič

SMER-SD

Viete koľko ľudí zarába na Slovensku 33 000 eur ročne a viac? 25 000.

Na telo - 11.12.2011
Neoveriteľné

Toto číslo sa nedá presne overiť, ale pokúsime sa tento výrok ohodnotiť na základe aproximácie a dostupných údajov ŠÚSR. Počet pracujúcich v SR v roku 2010 bol2 317 500. ŠÚSR ďalej uvádza, že počet zamestnancov, ktorí majú viac ako 2300 eur mesačne je 2,45% z celkového počtu. Tzn., že tých ktorí zar...

Pavol Abrhan

KDH

Štát má ešte vlastne rezervy, veď výber DPH. Tam sme za Gréckom alebo niekde okolo Grécka sa pohybujeme, čo sa týka výberu daní z DPH. Vyše miliardy, vyše miliardy eur, ktoré by mohol byť príjem do štátneho rozpočtu.

Na telo - 11.12.2011
Pravda

P. Abrhan hovorí zrejme o štúdií Európskej Komisie,  ktorá mala za cieľ určiť veľkosť rozdielu medzi sumou DPH, ktorú štát vyberie a tou ktorú by mohol vybrať, ak by neboli žiadny daňoví podvodníci a žiadne podvody. Daná štúdia je dostupná tu.Abrhan správne uvádza, že pri výbere DPH máme vážne ...

Pavol Abrhan

KDH

Našou ambíciou podľa prípravy rozpočtu bol (deficit rozpočtu pozn.) na 3,8%. Vzhľadom na ekonomickú situáciu, na recesiu, ktorá nastupuje, tak sme museli upraviť tento rozpočet a ten je navrhnutý na 4,6%.

Na telo - 11.12.2011
Pravda

Rozpočet verejnej správy na roky 2011 - 2013 (str. 8, .pdf): Vychádzajúc z týchto zámerov a ekonomických podmienok, rámec rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 bol zostavený tak, aby postupné znižovanie plánovaného schodku rozpočtu verejnej správy viedlo k zníženiu schodku rozpočtu verejnej ...

Pavol Abrhan

KDH

Keď sme prebrali vládu, deficit bol 7,9%. Už táto vláda za rok 2011 znížila deficit zo 7,9 na 4,9%.

Na telo - 11.12.2011
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám zistiť deficit štátneho rozpočtu v júli 2010, keď koalícia SDKÚ - SaS - KDH - Most-Híd preberala vládu. Takýto deficit by však bol zavádzajúci, keďže príjmy a výdavky štátu nie sú rovnomerné počas celého roka. Pre zaujímavosť si však priebežné plnenie štátneho rozpočtu v roku 2010 ...

Marek Maďarič

SMER-SD

Keď bol teraz Róbert Fico v Bruseli a stretol sa s Barrosom, naliehal na neho, ako na predsedu komisie, aby aj komisia tu zohrávala určitú úlohu a vyvažovala možné takéto tendencie (diktát Nemecka a Francúzska vo vyjednávaniach o budúcnosti EÚ pozn.).

Na telo - 11.12.2011
Neoveriteľné

Róbert Fico sa naozaj v Bruseli stretol s predsedom Európskej komisie J. M. Barrosom (29.11.2011). Ako sám tvrdí, predmetom jeho dvojdňovej návštevy Bruselu bola príprava na možnú zmenu ustanovení Lisabonskej zmluvy, ktorá je v dôsledku iniciatívy Francúzska a Nemecka podľa neho možná.Vo video výstu...

Pavol Abrhan

KDH

Musím povedať, že zatiaľ je tá dohoda (EÚ pozn.) o sprísnení pravidiel, ako nakladať s finančnými prostriedkami a tú my sme mali (KDH pozn.) v našom volebnom programe ešte v bode 1 napísané rozpočtová striedmosť a to bola brzda do roku 2010.

Na telo - 11.12.2011
Pravda

Vo Volebnom programe KDH 2010 (.pdf), boli deklarované piliere o rozpočtovej striedmosti a tzv. dlhovej brzde v rámci programu hospodárskeho rozvoja nasledovne:Rozpočtová striedmosť a dlhová brzda (s. 10)Bez rozumného a striedmeho nakladania s verejnými financiami sa nedá zabezpečiť stabilné makroe...

Marek Maďarič

SMER-SD

Dohoda padla o tom, že trvalý euroval, veľmi dôležitým nástrojom na záchranu eura, bude platiť už od marca. Takisto padla dohoda o tom, že tie štáty eurozóny príjmu ústavnými zákonmi zákony o dlhových brzdách, čo slovenský parlament prijal minulý týždeň. A čo je tiež veľmi dôležité dohodlo sa, že sa budú viac previazavať hospodárske politiky, čo má posilniť ekonomický hospodársky rast.

Na telo - 11.12.2011
Pravda

V oficiálnom dokumente po samite v Brusely (9. decembra) sa v prípade trvalého eurovalu hovorí o snahe zabezpečiť fungovanie tohto stabilizačného mechanizmu od júla 2012 (bod 13) nie od marca ako hovorí M. Maďarič. V marci 2012 má dôjsť k navýšeniu kapacity dočasného a trvalého eurovalu na 500 ...

Marek Maďarič

SMER-SD

Došlo k zásadným posunom v otázke prijatia automatických sankcií pri porušení dohodnutého deficitu, došlo k dohode o sprísnenej kontrole rozpočtov. (na poslednom summite EÚ pozn.)

Na telo - 11.12.2011
Pravda

M. Maďarič hovorí pravdu, spomínané zmeny boli skutočne prijaté. Oficiálny dokument schválený na samite 9. decembra v Bruseli hovorí o automatických sankciách (bod 5.) v prípade porušenie dohodnutej výšky deficitu (hranicu 3 percent HDP)....As soon as a Member State is recognised to be in breac...

success
error