DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Novotný

Šanca

Ja to mám pred sebou úplne aktuálne číslá, verím, že ich pozná aj pán poslanec Raši, ktoré vyplývajú z novej makroekonomickej prognózy aj z toho, že pribudlo poistencov štátu z dôvodu legislatívnych zmien, len preto ich je viacej, samozrejme niečo sú aj nezamestnaní, ktorí pribudli. Faktom je, že do zdravotníctva pôjde v porovnaní s týmto rokom z verejných zdrojov o 175 miliónov eur, bezmála o 180 miliónov eur viac. Medziročný nárast disponibilných zdrojov zdravotných poisťovní bude 4,5 %.

Viliam Novotný, Richar Raši, Marián Kollár, Ivan Uhliarik - 05.12.2011
Neoveriteľné

Novotný vo svojej argumentácii pravdepodobne použil novú makroekonomickú prognózu HPI (Health Policy Institute)- Základné rámce zdravotnej politiky pre roky 2011-2012. (.pdf)


V prognóze sú spracované 4 scenáre vývoja zdravotného systému, z toho jeden neráta so zmenami, zatiaľ čo ostatné sú vypracované na základe reformných krokov. 
Scenár 1. "bez zmien"
Scenár 2. "oficiálny návrh MF SR"
Scenár 3. "návrh RÚZ (Republiková únia zamestnávateľov)"
Scenár 4. presun zdravotných odvodov do systému daní

V úvode prognózy sa uvádza:
"oproti scenáru „bez zmien“ je v reformných scenároch v roku 2012 k dispozícii výrazne väčší objem príjmov pre zdravotné poisťovne – konkrétne v scenári „oficiálny návrh MF SR“ je to o 178 mil. €" (s.3 .pdf)

Tento údaj však nepotvrdzuje výrok V.Novotného, keďže príjem v objeme 178 mil. eur ráta s reformami (daňovo-odvodovými), ktoré sa neuskutočnia. 
V scenáre prognózy, ktorá neráta so zmenami systému sme však našli jeden údaj, ktorý by mohol byť adekvátny pre spomenutú komparáciu príjmov v rokoch 2011 a 2012. Upozorňujeme však, že ide len o "objem daňových príjmov", ktoré budú, ako sa prognóza uvádza, navýšené z pôvodných 3 605,2 mil. eur (rok 2011) na 3 786,2 mil. eur (rok 2012). Rozdiel predstavuje 181 mil. eur. (s. 21 .pdf)

S istotou však nemôžeme povedať, že p. Novotný mal na mysli práve tento údaj, alebo vychádzal z vyššie uvedeného prepokladu, ktorý počítal s daňovo-odvodovou reformou. Údáje sú tiež prognózou vývoja príjimov zdravotníctva, preto nie je možné hovoriť o faktoch. 

Dátum zverejnenia analýzy: 04.12.2011
success
error