DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Novotný

Šanca

Ten objem finančných prostriedkov sa nemenil. Menilo sa len rozdelenie navyšovania. Čiže k 1.1.2012 je to priemerné zvýšenie o 200 €. K 1.7.2012 to zvýšenie bude vyzerať tak, že v kategórii neatestovaný lekár k súčasnému stavu to bude navýšenie o 330 €, v kategórii dvojatestovaný špecialista o 430 €. Ale tým, že to zvýšenie prichádza neskôr, až k 1.7.2012, nie k 1.4.2012, ako sme pôvodne o tom rokovali, tak objem peňazí, ktoré sú na tom potrebné, sa v budúcom roku nemení.

Uhliarik, Kollár, Novotný, Raši, Pažitný - 05.12.2011
Neoveriteľné

Platy lekárov sa budú zvyšovať v troch etapách:

1. etapa: 1. január 2012
zvýšenie na úroveň minimálne 1,05 - 1,6 násobku priemernej mzdy

2. etapa: 1. júl 2012
zvýšenie na úroveň minimálne 1,2 - 1,9 násobku priemernej mzdy

3. etapa: 1. január 2013
zvýšenie na úroveň minimálne 1,25 - 2,3 násobku priemernej mzdy

Informácie o prepočtoch, o koľko sa zvýši plat v rôznych kategóriach lekárov sa nám nájsť nepodarilo.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.12.2011
success
error