DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Novotný

Šanca

od 1.1.2008 do 30.4.2011, áno, je tam aj Uhliarikova časť, vyrobili celkovú stratu 350 mil. € a to ste im ešte na konci roka 2009 dali 130 mil návratnej finančnej výpomoci.

Viliam Novotný, Richard Raši a Marián Kollár - 14.11.2011
Pravda

Podľa údajov ministerstva zdravotníctva celkový dlh na zdravotných zariadeniach k 31. marcu 2011 je 239,5 mil. euro. Ministerstvo zdravotníctva sa rozhodlo poskytnúť 25 nemocniciam návratnú finančnú výpomoc určenú na oddlženie vo výške približne 130 mil. eur koncom roka 2009. Z týchto 130 mil. euro išlo na oddlženie štátnych nemocníc 109 mil euro. Túto návratnú pôžičku súčasná vláda prekvalifikovala na nenávratnú.  
Spomínaný údaj o celkovom dlhu na úrovni 350 mil. euro by sedel ak by sme doň zarátali aj spomínanú už nenávratnú finančnú výpomoc na oddlženie štátnych nemocníc teda 109 mil. euro. 

Túto metódu výpočtu použil aj Health Policy Institute vo svojej kalkulácii (str. 4) dlhu na základe údajov Ministerstva Financií. (do kalkulácie HPI je potrebné započítať aj zverejnený prvý štvrťrok 2011, pozn.)
 
Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože čísla uvádzané V. Novotným sú správne.

Vzhľadom na to, že do kalkulácie celkovej straty zariadení je zarátaná aj návratná výpomoc na oddlženie zdravotníckych zariadení, výrok by mal presne znieť: "vyrobili celkovú stratu 350 mil. € aj preto lebo ste na konci roka 2009 dali 130 mil návratnej finančnej výpomoci.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.11.2011
success
error