DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Problém ale je, že možno tento rok v prvej polovici roku narástli počty zamestnaných ľudí, ale oveľa väčší počet ľudí prišiel o prácu.

Peter Kažimír vs. Ivan Mikloš - 07.11.2011
Nepravda

Vychádzajúc z Údajov štatistického úradu SR vidíme, že počet zamestnaných stúpol za prvý polrok 2011 (teda na konci druhého kvartálu 2011) oproti koncu roka 2010 o cca 23 000. Počet nezamestnaných sa za rovnaké obdobie - a podľa totožného zdroja - znížil o 21 800. Údaje zo štatistického úradu teda Kažimírovo tvrdenie vyvracajú. 


2010Q42011Q12011Q2
Počet zamestnaných (v tis. osôb)2339,423322355
Miera zamestnanosti (%)50,950,651,2
Tabuľka č.1: Počet zamestnaných a miera zamestnanosti podľa ŠÚ SR2010Q42011Q12011Q2
Počet nezamestnaných (v tis. osôb)377,3375,6356,5
Miera nezamestnanosti (%)13,913,913,1
Tabuľka č.2: Počet nezamestnaných a miera nezamestnanosti podľa ŠÚ SR

Ako by však porovnanie dopadlo ak by sme ako alternatívny zdroj údajov o nezamestnanosti použili údaje ÚPSVaR? V poslednom kvartále r. 2010 by bol počet nezamestnaných 381 209, kým na konci druhého kvartálu r. 2011 ich bolo 382 984, čo znamená nárast počtu nezamestnaných o 1 775. Aj keď ide o nárast počtu nezamestnaných, tento je omnoho nižší než nárast zamestnanosti. (podľa údajov ŠÚ - ÚPSVaR nesleduje zamestnanosť)

Kažimíove tvrdenie tak hodnotíme ako nepravdivé.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.11.2011
success
error