DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

To znamená, za akú cenu to zakontrahujete, vôbec neznamená, že tak skončí. Dneska je stavebníctvo aj vďaka vášmu typu hospodárskej politiky úplne na mizine. Je úplne jasné, že sa podhazujú s cenami.

Peter Kažimír vs. Ivan Mikloš - 07.11.2011
Zavádzajúce

Vývoj stavebnej produkcie v rokoch 2009-2011rok 200920102011 (do augusta)
mil. Eur5 7495 534,63 371,6
Index88,795,4

Zdroj: ŠÚ SR, pozn.absolútne hodnoty sú v bežných cenách, indexy rovnaké obdobie minulého roku=100 (v stálych cenách roku 2005)

Podľa Indexov stavebných prác je tiež zjavné, že ceny stavebných prác stúpajú. 

2007200820092011
Inžinierske stavby107,5113,5117,3119,3
Dopravná infraštruktúra107,5113,4117,5119,9
Cestné a miestne komunikácie10,8114119122
index 100 = 2005Zdroj: ŠÚ SR

Stavebníctvom na "mizine" mohol mať Kažimír na mysli objem stavebných prací, ktorý sa na Slovensku v súvislosti s krízou a znížovaním verejných investícií do výstavby znižuje. Vyššie uvedené čísla uvádzajú, že sa však nejedná o dramatický prepad čísel, i keď nie je zanedbateľný.

Logika, ktorú sa snaží Kažimír predať hovorí o tom, že znížením objemu stavebných prací nastáva previs ponuky nad dopytom následkom čoho má byť prepad cien stavebných prací a teda aj nižšie ceny diaľnic (v prípade bývalých PPP projektov by malo dôjsť až k 2,5 násobnému zníženiu cien).

Ako však dokazuje vývoj indexu ceny stavebných prác, k žiadnemu zníženiu cien podľa štatistického Úradu nedošlo.

Vzťah, ktorý Kažimír uvádza je neplatný a zavádzajúci.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.11.2011
success
error