DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Poliačik

toho času nepolitik

...ten proces (riešenia utečeneckej krízy, pozn.), za ktorý hlasovala aj pani Flašíková v europarlamente... tak nejaký počet ľudí na základe kvót, aj na základe jej hlasovaní budeme musieť prijať. Ak sa to nezmení na základe rozhodnutia Rady Európy zajtra

Kalinák vs. Poliacik o migrácii a azylovej politike - 14.09.2015
Pravda

Hlasovania v Európskom parlamente, ktoré môže mať poslanec Poliačik na mysli, boli dve. Zatiaľ čo v prvom z nich, v ktorom sa hlasovalo konkrétne o zavedení kvót sa slovenská europoslankyňa Monika Flašíková Beňová zdržala hlasovania, v druhom, v ktorom sa hlasovalo o opatreniach ako celku, a ktorých súčasťou bol aj návrh zavedenia kvót, hlasovala za. Poliačik má pravdu v tom, že o týchto opatreniach následne rokovala aj rada EÚ, nie Rada Európy, pričom neboli prijaté. Výrok ako celok vzhľadom na konečné hlasovanie poslankyne Flašíkovej Beňovej hodnotíme ako pravdivý. 

Podľa stránok Európskeho parlamentu na hlasovaní zo dňa 9. 9. 2015 o dočasných opatreniach v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka(legislatívne uznesenie) poslankyňa Monika Beňová sa zdržala hlasovania v konkrétnom pozmeňujúcom návrhu, kde sa kvóty spomínajú. Väčšina členov Európskeho parlamentu však návrh podporila a tak sa návrh do končeného znenia dostal. 

Podľa TASR, Monika Beňová v druhom hlasovaní zo dňa 10.9.2015 hlasovala za prijatie uznesenia v Európskom parlamente v tzv. nelegislatívnom uznesení o migrácii a utečencoch v Európe. Išlo o uznesenie, v ktorom bolo navrhnutých niekoľko rôznych postupov pri riešení problémov s migráciou. Pri konkrétnom paragrafe 6, ktorý navrhuje možnosť zavedenia stáleho mechanizmu prerozdelenia žiadateľov o azyl (kvóty) hlasovali proti 11 z 13 poslancov vrátane Flašíkovej a hlasovania sa zdržali dvaja poslanci. 
Celkový výsledok hlasovania o uznesení bol podľa oficiálnych stránok Európskeho parlamentu 432 hlasov za prijatie návrhu, 142 proti a 57 sa zdržalo hlasovania. 

Výsledkom je, že Európsky parlament je pripravený pracovať na návrhoch zákonov, ktoré by vytvorili záväzný mechanizmus prerozdelenia žiadateľov o azyl.

Podľa TASR Ide o prerozdelenie 160 000 osôb medzi členské krajiny EÚ. Slovensko by z tohto počtu malo prijať 2287 osôb. Napriek výsledku hlasovania, budú mať rozhodujúce slovo samotné členské štáty Únie v rámci hlasovania Rady EÚ(nie Rada Európy ako povedal Martin Poliačik). Ministri vnútra  o navrhovanom rozdelení rokovali 14. 9. 2015, a na zavedení kvót sa nezhodli.

Keďže sa jedná o nelegislatívne uznesenie, Európsky parlament ním môže vyjadriť svoj postoj k danej téme no výsledok nie je záväzný. Hlavné slovo majú štáty Únie. 

Dátum zverejnenia analýzy: 13.09.2015
success
error