DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Poliačik

toho času nepolitik

V Tunisku napríklad v roku 2014 je podpísané partnerstvo mobility a už tam existuje tábor pre viac ako 18 000 utečencov, na základe ktorého by sa dalo budovať ďalšie partnerstvo.

Kalinák vs. Poliacik o migrácii a azylovej politike - 14.09.2015
Pravda

Partnerstvo mobility bolo v roku 2014 medzi EÚ a Tuniskom skutočne podpísané. Je taktiež pravdou, že v Tunisku sa stále nachádza tábor s kapacitou 18 000 utečencov. Ten vznikol ešte pred podpísaním tejto dohody existoval tábor so spomínanou kapacitou, no oficiálne bol uzatvorený, aj keď dnes na jeho mieste stále prebýva niekoľko utečencov. Vzhľadom na to, že Poliačik vo výroku nereferuje k súčasnému fungovaniu tábora, len k jeho existencii, hodnotíme výrok ako pravdivý.

3. marca 2014 bolo medzi Tuniskom a EÚ podpísané partnerstvo mobility, ktoré hovorí o spoločnom riadení migračných vĺn, ktoré prúdia z Tuniska do Európy. Ide najmä o zjednodušenie vízových procedúr. Podľa vyhlásenia, EÚ pomôže Tunisku so zriadením fungujúceho azylového systému na ochranu utečencov.


Podľa dostupných informácii kemp pre 18 000 utečencov v Tunisku existoval jeden oficiálny utečenecký kemp a to v meste Choucha zriadený UNHCR v roku 2011 a uzavretý 30. júna 2013. Viaceré informácie však ukazujú, že aj keď je tábor oficiálne zatvorený, na jeho pôvodnom mieste sa stále nachádzajú utečenci, no v kritických podmienkach. Tábor na tomto mieste tak stále stojí.

Podľa vyjadrenia pre demagog.SK výrokom nebolo myslené, že tábor vznikol v dôsledku partnerstva mobility. Tím poslanca Poliačika nás odkázal na príspevok migrationpolicy.org,, tento zdroj taktiež potvrdzuje uzavretie tábora v roku 2013. Tiež sa tu uvádza, že ako dôsledok partnerstva "zatiaľ nevznikli žiadne konkrétne politiky."  

*znenie výroku sme 16.7. upravili zo zavádzania na pravdu, keďže v pôvodnom odôvodnením sme nedostatočne zohľadnili celý kontext Poliačikovho výroku.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.09.2015
success
error