DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

František Šebej

MOST-HÍD

Napríklad tretí odsek tej zmluvy (medzi Maďarskom a Slovenskom, pozn.) hovorí, že obe krajiny sa zaväzujú rešpektovať svoje hranice tak, ako sú.

Zahranicná politika v roku 2015 - 23.03.2015
Pravda

Tretí článok, nie odsek Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou skutočne hovorí (pdf, s.1), že obe krajiny budú rešpektovať neporušiteľnosť spoločnej štátnej hranice. Tento výrok Františka Šebeja hodnotíme ako pravdivý, nakoľko sa dopustil chyby len v zámene odseku a článku.


Podľa článku 3 odseku 1 zmluvy:

"Zmluvné strany v súlade s princípmi a normami medzinárodného práva potvrdzujú, že rešpektujú neporušiteľnosť spoločných štátnych hraníc a vzájomnú územnú integritu. Potvrdzujú, že nemajú a ani v budúcnosti nevznesú voči sebe územné požiadavky."

Zmluva bola uzavretá v 19. Marca 1995 v Paríži. Ratifikovaná bola 6. Mája 1996. Aj po vstupe do EU zostáva tento dokument dôležitý pre spoluprácu oboch krajín. Zmluva o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci má za cieľ rozvíjať spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou. Okrem iného si dáva za cieľ ochranu kultúrneho dedičstva jednotlivých národov. Obe strany sa touto zmluvou zaväzujú napomáhať pri ochrane etnickej či jazykovej identity menšín žijúcich na území oboch krajín. 

Dátum zverejnenia analýzy: 22.03.2015
success
error