DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

František Šebej

MOST-HÍD

Tam (v minských dohodách, pozn.) sú termíny prevzatia kontroly nad hranicou Ukrajiny a ústavné zmeny a proste zvláštny status pre tie regiónu Dombasu, v rámci ukrajinsko-ústavného systému.

Zahranicná politika v roku 2015 - 23.03.2015
Pravda

Minské dohody predstavujú dohodu o prímerí, ktorú v noci z 11. na 12.februára 2015 uzavreli zástupcovia Ukrajiny, Ruska, Nemecka a Francúzska na rokovaniach v Minsku. Ich cieľom je zabezpečiť obnovu a nastolenie mieru na východnej Ukrajine prostredníctvom plnenia postupných krokov zo strany strán, ktoré sú zúčastnené v ukrajinskom konflikte. Dohody skutočne obsahujú termín opätovného ukrajinského prevzatia kontroly nad hranicou s Ruskom, novú ústavu aj zvláštny status pre regióny na východe Ukrajiny. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.


Predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej hovorí o niekoľkých bodoch Minskej dohody. Podľa tejto dohody by Ukrajina pri splnení podmienky úplného politického urovnania konfliktu mala do konca roka 2015 získať plnú kontrolu nad hranicou s Ruskom v celej zóne konfliktu. Do konca roka 2015 by zároveň mala Ukrajina prijať novú ústavu s viacerými zmenami.

Do 14. marca mala Ukrajina vymedziť územie s osobitným režimom samosprávy v povstaleckých oblastiach. Čiže tento zvláštny štatút, o ktorom hovorí poslanec a predseda Zahraničného výboru NR SR Šebej, už mal v súčasnosti platiť. Ukrajinský parlament však až 17. marca schválil zoznam území s osobitným režimom, v súčasnosti ich označili ako ,,dočasne okupované územia." Nenaplnili tak časť Minskej dohody, keďže síce schválili novelu zákona o samospráve povstaleckých území na východe krajiny, ale podmienili ich konaním komunálnych volieb pod prísnym medzinárodným dohľadom. Povstalci i Rusko túto podmienku kritizovali, nakoľko nebola uvedená v Minsk II. V tomto prípade môžeme termín určenia zvláštneho statusu pre regióny na východnej Ukrajine za nesplnený, v Minských dohodách však uvedený bol, ako uviedol aj František Šebej. 


Dátum zverejnenia analýzy: 22.03.2015
success
error