DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Miškov

SKOK!

My sme jedno také riešenie pred dvoma týždňami predstavili, eurovratka, je to riešenie, ktoré prinesie domácnostiam 20 až 50 eur mesačne .Je to program, ktorý sme ponúkli všetkým, ponúkli sme ho aj Smeru a sme pripravení do roka, do dňa, je možné tento program zaviesť, pretože ľudia sa už potrebujú nadýchnuť.

Gabcíkovo v rukách štátu - 16.03.2015
Pravda

Novovznikajúca strana Slovenská občianska koalícia predstavila svoj balíček opatrení Eurovratka na tlačovej konferencii vo februári tohto roku. Opatrenia, ktoré chcú zaviesť by sa mali týkať zlacnenia potravín a energií pre domácnosti, zrušenia koncesionárskych poplatkov za rozhlas a televíziu a zníženia odvodov zamestnancov na sociálne poistenie. Tento výrok preto považujeme za pravdivý.

Mala by prebehnúť daňovo-odvodová reforma, vďaka ktorej získa každá rodina 20 až 50 eur mesačne navyše. Rozšírenie uplatňovania zníženej sadzby DPH považujú  za jeden z pilierov svojho programu. Plánom je dosiahnutie benefitu nižšieho odvodového zaťaženia  zamestnancov. Všetky fondy Sociálnej poisťovňe okrem posledného sú však dlhodobo prebytkové, t.j. ich príjmy od pracujúcich prevyšujú výdavky, ktoré sa z nich prijímateľom vyplácajú vo forme príslušných dôchodkových dávok. 

Zreálnenie týchto sadzieb tak, aby prebytkové fondy hospodárili vyrovnane, umožní zníženie sociálnych odvodov zamestnancom z 9,4 % na 7,4 % hrubej mzdy, a teda rast ich čistých príjmov.Vo svojej iniciatíveteda  uvádzajú  napríklad realizovanie nasledovnýck bodov:
 
  1. Zavedieme 13 % sociálnu sadzbu DPH na potraviny
  2. Zavedieme 13 % sociálnu sadzbu DPH na energie pre domácnosti (elektrina, voda, plyn, teplo)
  3. Znížime odvody pre zamestnanca o 2 %
  4. Zrušíme koncesionárske poplatky.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.03.2015
success
error