DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Anton Chromík

Nestraníci

...v našej ústave je povedané, že štátna moc pochádza od ľudí, od občanov a že ju vykonávajú buď priamo alebo prostredníctvom svojich zástupcov.

09.02.2015
Pravda

Ústava Slovenskej republiky, Prvá hlava, Prvý oddiel Základné ustanovenia v článku č.2, (.pdf, 8) uvádza:


"Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo." 

Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 08.02.2015
success
error