DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Anton Chromík

Nestraníci

To znamená, že v krajinách ako je Amerika, prípad Parkerovcov, čítal som to rozhodnutie súdu, mali možnosť v zásade jedine to, že deti môžu učiť doma. Preto, lebo v školách sa bude učiť, v materskej škôlke o tom, ako si princ zobral princa, o tom, ako je to v zásade všetko rovnocenné a tak ďalej, v čase, keď si budú svoju vlastnú sexuálnu identitu.

09.02.2015
Nepravda

V súvislosti s prípadom rodiny Parkerovcov vydal súd rozhodnutie, v ktorom uviedol niekolko predbežných opatrení a možností ako môžu títo rodicia postupovat v tomto prípade. V tomto rozhodnutí sa nespomína ako jediná možnost ucit deti doma, ale niekolko dalších možností. Tento výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. 

Manželia Parkerovci opisujú svoju skúsenost s presadzovaním rozmanitosti v amerických školách, vrátane homosexuálnych rodín. Ich dvaja synovia totiž navštevovali materskú školu Lexington Public School, kedy jedného dna ich otec po príchode do škôlky obdržal knihu s názvom Who's in family?  V knihe sa nachádzali obrázky dietata s dvoma matkami, ci otcami.

V roku 2006 cítal ucitel detom knihu o princovi, ktorý si vezme iného princa.  Detom boli tiež ponúknuté tzv. balícky rozmanitosti a deti mali dovolené – v snahe zapojit rodicov do diskusie – vziat si ich domov. Knihy boli predtým k dispozícii na vyjadrenie skupine rodicov, ktorí s nimi nemali problémy. Federálny súd, ktorý preskúmal tento prípad potvrdil, že kniha nebola súcastou riadnych osnov a že neexistuje žiadne formálne stanovisko materskej školy vztahujúce sa k problematike manželstiev rovnakého pohlavia.

V knihe boli zobrazené príklady rôznych rodín, popri tradicnej aj s rodicmi rovnakého pohlavia. V tom case však v štáte boli legálne zväzky osôb rovnakého pohlavia a škola nepropagovala nieco, co by odporovalo právnemu stavu alebo štandardu spolocnosti.  Parkerovci nad rámec uvolnenia dietata zo sexuálnej výchovy žiadali, aby ich syn bol uvolnený aj z akejkolvek diskusie alebo zmienky o rovnako-pohlavných vztahoch, a to aj v prípade, ak by deti diskutovali medzi sebou.


"to be notified when there are plans to discuss present homosexuality,
transgenderism, or gay relationshipslmarriage in our son's presence. When
"spontaneous" adult discussion arises with the intent to affirm, validate, celebrate, and/or normalize homosexuality, transgenderism, or gay relationshipslmarriage - we request that our child be removed from this discussion. We request to also be notified in advance of any other planned human sexual education and human sexuality issues such as abortion, birth-control, pre-marital sex, or surveys. We also request to view any materials within the school pertaining to the aforementioned topics within the reach of our child."

Kedže to podla školy nebolo možné zabezpecit, co uviedla vo svojom oficiálnom vyhlásení, žiadali Parkerovci pre dieta individuálny plán vzdelávania, co škola odmietla s odôvodnením, že osnovy sú postavené tak, aby nediskriminovali ludí na základe rasy, farby pleti, ci sexuálnej orientácie a aby podporovali toleranciu a úctu k jednotlivcom. Podla tejto normy personál nemá povinnost oznámit rodicom diskusiu, alebo materiály, ktoré uznávajú existenciu rozdielov v sexuálnej orientácii. Vedenie školy informovalo pána Parkera, že môže adresovat svoju požiadavku škole oficiálne a priamo školskému ombudsmanovi. Parker však odmietol opustit školu kým nebudú splnené ich požiadavky.Vedenie školy sa teda po case rozhodlo zavolat políciu. Polícia v záujme vyriešenia situácie, ked bolo nutné školskú budovu zavriet, o 18.24 predviedla pána Parkera na policajnú stanicu. Parker nebol zatknutý kvôli tomu, že odmietal sexuálnu výchovu pre svoje dieta. Takúto možnost má v USA zarucenú. Pán Parker bol zatknutý a predvedený kvôli tomu, že odmietal opustit areál školy a neuposlúchol nariadenie polície.

V rozhodnutí súdu bolo navrhnutých niekolko predbežných opatrení. Napríklad opatrenie, že do siedmej triedy bude rodicom oznámená akákolvek diskusia týkajúca sa sexuality, pricom na zapojenie sa do tejto diskusie potrebuje dieta písomný súhlas. Dalej to bola príležitost ospravedlnit deti rodicmi od tejto diskusie, takisto sa rodicia mohli zúcastnit ako tichý pozorovatel akejkolvek diskusie týkajúcej sa sexuality. Posledným opatrením bola možnost, aby sa grafický materiál zobrazujúci homosexuálny fyzický kontakt predkladal študentom až siedmej triedy

Celkové znenie týchto opatrení je možné nájst v anglickom jazyku tu.


 

Dátum zverejnenia analýzy: 08.02.2015
success
error